گزارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت: پنج استان کشور یک هفته بدون مرگ و میر کرونائی

فست فود باز: در هفته ۱۱۶ همه گیری کووید ۱۹ در ایران، مرگ و میر ناشی از این بیماری در پنج استان کشور صفر بوده و در ۲۸ استان نیز کاهش بیماران بستری گزارش شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه در گزارشی منتشر کرد: بررسی هفتگی وضع موجود کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه گیری کرونا در کشور نشان میدهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر ناشی از کرونا صفر بوده است.
همچنین تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲ هزار و ۲۱۸ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.
در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۵ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲ نفر بوده است.
همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کم شده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور بوده است.
تا کنون ۶۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۶۱۰ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۷۵ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۹۷۶ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۵۶۱ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۶ هزار و ۲۲ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع:

About Author