به گزارش فست فود باز رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن بیان آنکه کیفیت فعلی هوا را اخطاری برای سلامت انسان ها خواند اشاره کرد: گروههای حساس در این شرایط از خروج از منزل اجتناب کنند.
دکتر عباس شاهسونی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به شرایط خطرناک آلودگی هوا در بعضی استانها همچون پایتخت، اظهار داشت: به سبب ورود طوفان گرد و غبار به تهران و شهرهای غربی و جنوبی کشور، افرادی شامل سالمندان، بیماران قلبی _ عروقی، کودکان، زنان حامله و… جزء گروههای حساس به شمار می روند و باید شرایط احتیاط را رعایت نمایند.
وی اضافه کرد: دستورالعملی که برای این شرایط سفارش می شود این است که افراد مبتلا به بیماریهای ریوی، قلبی، سالمندان و کودکان از منزل خارج نشده و کارهای خودرا به حداقل برسانند. سایر افراد نیز می بایست از کارهای طولانی و سنگین و ورزش در خارج از منزل اجتناب کنند.
شاهسونی اشاره کرد: در صورت لزوم به حضور در فضای حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.
او بیان کرد: وجود چنین شرایط جوی سبب افرایش بیماریهای قلبی، ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان می شود و همین طور افزایش علایم تنفسی در کل جمعیت نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی اشاره کرد: کیفیت هوا به شکلی است که اخطاری جدی برای سلامت انسان ها است. باید بدانیم که تمام افراد جامعه تحت تاثیر آثار این آلودگی هوا خواهند بود.

منبع:

About Author