شروع پیمایش ملی سلامت روان در استان همدان

ایرنا- مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: پیمایش ملی سلامت روان بعد از اتمام دوره آموزشی پرسشگران در این استان شروع شد.
مهتا سنگستانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: آموزش پرسشگران برای انجام پیمایش ملی از ۱۷ اردیبهشت آغاز و تا روز گذشته ادامه داشت و از امروز مرحله میدانی این طرح آغاز شد که بر مبنای آن پرسشگران با شناسایی بلوک ها و حضور در مکان های از پیش تعیین شده نسبت به پرسشگری با دقت و حوصله اقدام های لازم را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: هماهنگی درون و برون بخشی در دانشگاه علوم پزشکی استان همدان برای اجرای این طرح انجام شد همینطور مکاتباتی با ناجا، شهرداری و معاونت امور اجتماعی استانداری برای معرفی طرح، جلب همکاری، حمایت و پشتیبانی، برقراری امنیت پرسشگر و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده به بهانه اجرای این طرح و انجام مصاحبه صورت گرفته است.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: اسامی پرسشگران در اختیار ناجا قرار گرفته و سه پرسشگر به همراه سه تسهیل گر دارای کارت هویت عکس دار و معرفی نامه مهر و امضا شده توسط معاونت بهداشتی و حراست دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند.
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: انتظار می رود در مدت زمان انجام این پیمایش شهرداری ها نسبت به نصب پوستر و بنر در اماکن پرتردد شهر داشته باشند.

سنگستانی تصریح کرد: شهرستان اسدآباد با وجود این که دارای یک دانشکده مستقل از علوم پزشکی استان همدان است اما به دلیل ملی بودن این طرح، دانشکده اسدآباد هماهنگ با مرکز استان این طرح را اجرا می کند.
وی بیان نمود: پرسشگران بر مبنای معیارهای تعیین شده در شیوه نامه پیمایش انتخاب شده اند و دوره های آموزشی مورد نیاز را به به صورت کشوری و وبینار گذرانده اند.
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه مجری و متولی اجرای این طرح در کشور، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت است افزود: پس از انتهای دوره آموزشی، یک دوره و تمرین عملی برای پرسشگران برگزار می گردد در صورت قبولی در آزمون وارد کار میدانی می شوند تا مهارت کافی برای پرسشگر را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مدرک تحصیلی هر سه پرسشگر روانشناسی بالینی است تا بتوانند پرسشگری را به خوبی انجام دهند همینطور پرسشگر را یک تسهیل گر همراهی و به وی در روند پرسشگری شامل شناسایی بلوک ها و شناسایی نمونه های داخل بلوک ها کمک می نماید.
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: خانوارهای مورد هدف این طرح توسط مجری پیمایش در سطح ملی به شیوه تصادفی انتخاب شدند تا نتایج به دست آمده از پرسشگری از این نمونه ها قابل استناد باشد.
سنگستانی با اشاره به اینکه پرسشگری در ۲ نوبت بامداد و پس از ظهر صورت می گیرد عنوان کرد: حتی در صورت نیاز روزهای تعطیل هم برای پرسشگری اقدام می شود.
وی اظهار داشت: زمان پرسشگری و تکمیل پرسشنامه بین ۸۰ تا ۹۰ دقیقه طول می کشد همینطور از هر خانوار یک نفر با روش تصادفی سازی و طبق دستورالعملی که مجری ملی طرح تعیین کرده انتخاب شده و مصاحبه صورت می گیرد.
سنگستانی یادآوری کرد: پرسشگر ابتدا یک مرتبه نسبت به شناسایی مقدماتی و ارتباط اولیه با سرپرست خانوار برقرار کرده و زمانی را برای انجام مصاحبه انتخاب می کند.
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: دقت نظر در تکمیل پرسشنامه در برنامه ریزی های آینده در ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و جلوگیری از اعتیاد موثر است.
سنگستانی اضافه کرد: این پرسشنامه دارای بخش های مختلفی بوده برای مثال در حیطه سلامت روان، اختلالاتی نظیر اختلالات اضطرابی، وسواسی، سایکوکتیک، قطع ارتباط با حقیقت، پرخاشگری، خشونت، مصرف مواد الکل بررسی و سنجش می شود.
وی خاطرنشان کرد: این پیمایش با اهدافی نظیر ارزیابی شیوع استرس، اضطراب، وسواس، افسردگی و فشارهای زندگی، تعیین روش و میزان استفاده مردم و بیماران از خدمات بهداشتی و درمانی و بررسی مقدار هزینه تحمیل شده به مردم برای مشکلات اعصاب و روان صورت می گیرد.

About Author