همت جهادی برای رشد شرکتهای دانش بنیان و خلاق در حوزه غذا و دارو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری بعنوان سال «تولید ؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» از جانب رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: باید با همت جهادی رشد شرکتهای دانش بنیان و خلاق در حوزه غذا و دارو را سرعت بخشید.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به اجلاس معاونان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد، تصریح کرد: دولت سیزدهم بر آن است تا با توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در سالی که از جانب رهبر معظم انقلاب «تولید ؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نامیده شده است، روند رشد شرکتهای دانش بنیان و خلاق در حوزه غذا و دارو را سرعت بخشد و با اتکا به جوانان متخصص، مومن و انقلابی به رفع نیازهای اولویت دار در این حوزه پراهمیت و بخصوص افزایش کیفیت محصولات و ارتقای فناوری های مرتبط اهتمام ورزد.
در متن این پیام آمده است: موفقیت های درخشان دانشمندان کشورمان در تولید انواع دارو، واکسن و تجهیزات فناورانه پزشکی آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه استکبار و گذار از همه گیری کرونا، نشان افتخار گرانقدری بر لوح ضمیر هر ایرانی و پشتوانه ای گرانسنگ برای دستاوردهای عظیم آینده انقلاب اسلامی است.
تلاش یکایک شما متخصصان و مدیران متعهد و کارآمد این عرصه راهبردی را می ستایم و از آن که به علت شرکت در اجلاس مجمع جهانی سلامت، توفیق حضور در همایش مدیران و معاونان سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را نداشته ام، صمیمانه پوزش می طلبم.
دولت سیزدهم بر آن است تا با توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در سالی که از جانب رهبر معظم انقلاب «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نامیده شده است، روند رشد شرکتهای دانش بنیان و خلاق در حوزه غذا و دارو را سرعت بخشد و با اتکا به جوانان متخصص، مومن و انقلابی به رفع نیازهای اولویت دار در این حوزه پراهمیت و بخصوص افزایش کیفیت محصولات و ارتقای فناوری های مرتبط اهتمام ورزد.
تحقق این هدف در گرو حرکت عدالت محور بر مدار شفافیت و مبارزه بدون تبعیض با فساد بخصوص از راه شناخت بسترهای فسادزا و جلوگیری از آن است.
فضای اقتصاد غذا و دارو می بایست تحت رصد و پایش هوشمند قرار گرفته و برای دولت و مردم شفاف شود تا بتوان با رفع عدم توازن های ساختاری و ایجاد عدالت در تخصیص منابع به سمت خوداتکایی هر چه بیشتر گام برداشت و رضایت رهبر معظم انقلاب و خشنودی مردم عزیز را که پشتوانه ای معنوی برای اهتمام مضاعف به وظایف قانونی محوله است، فراهم آورد.
در انتها یکایک شما عزیزان را به همت جهادی در اجرای سیاست های مذکور فرا می خوانم و با سپاس از حضور و همفکری ارزشمندتان در این اجلاس، از خداوند متعال، توفیق روز افزون خدمت به مردم عزیز را برایتان خواستارم.

About Author