رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت از ارائه خدمات مجانی ۵هزار مرکز مشاوره و ترک دخانیات در سطح کشور اطلاع داد و اظهار داشت: البته در مورد افرادی که وابستگی بالایی دارند و به پزشک ارجاع داده می شوند، دارو مجانی نیست؛ چونکه وزارت بهداشت منبع مالی مناسبی برای این امر ندارد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، مهندس بهزاد ولی زاده_رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت هفته ملی مبارزه با دخانیات، اظهار داشت: در گذشته ۱۵۳ کلینیک ترک دخانیات در سطح کشور داشتیم و از سال ۹۶ از وقتی برنامه ترک دخانیات در مراکز سلامت ادغام شد، حدود ۵ هزار مرکز خدمات مشاوره و ترک دخانیات را عرضه می دهند که این مراکز در روستاها هم فعال می باشند.
او تصریح کرد: میزان وابستگی افراد به دخانیات توسط کارشناس سلامت روان بررسی می شود تا خدمات درمانی به آنها عرضه شود.
ولی زاده با تکیه بر این که این خدمات مجانی است، بیان نمود: در مورد افرادی که وابستگی بالایی دارند و به پزشک ارجاع داده می شوند، دارو مجانی نیست؛ چونکه وزارت بهداشت منبع مالی مناسبی برای این امر ندارد.
وی تصریح کرد: از طرفی سامانه ۴۰۳۰ هم خدمات ترک دخانیات را عرضه می دهد. البته تنها به بخش دولتی اکتفا نکرده و وزارت بهداشت خدمات ترک در بخش خصوصی را هم تسهیل کرده است تا پزشکان با گذراندن دوره ترک دخانیات بتوانند خدمات را در مطب خود عرضه کنند.

About Author