تنها ۲ شهرستان استان سمنان در وضعیت زرد باقی ماند

ایرنا- وضعیت شهرستان های استان سمنان در تازه ترین اعلام رنگ بندی کرونائی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۲ تغییر اعلام گردید و ۶ شهر استان سمنان به رنگ آبی درآمد.
به گزارش شامگاه جمعه ایرنا، در تازه ترین رنگ بندی کرونائی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، شهرستان های آرادان و سرخه از وضعیت زرد به آبی تغییر رنگ دادند.
در حال حاضر شهرستان های میامی و مهدیشهر زرد و شهرستان های سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، سرخه و آرادان آبی کرونائی هستند.
استان سمنان، همچون سایر استانهای کشور هیچ شهرستانی با وضعیت قرمز و نارنجی کرونائی ندارد.
بر اساس آخرین بروزرسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور همچنان صفر است.
تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۵۳ به ۱۴۷ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۵ به ۳۰۱ شهر افزوده شد.

About Author