فست فود باز: فارس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف افتتاح پروژه های سلامت فارس، وارد این استان شد.
دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پرشکی دقایقی پیش وارد استان فارس شد و در نخستین برنامه سفر خود به این استان، از امکانات بهداشتی درمانی شهر ایزدخواست از توابع شهرستان آباده، بازدید کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این سفر ضمن بازدید از مراکز ارائه خدمات سلامت در مناطق مختلف استان، چند پروژه سلامت را افتتاح خواهدنمود.
عین اللهی مقرر است در ادامه این سفر به شهرهای آباده و اقلید و در نهایت به شیراز نیز سفر داشته باشد.

منبع:

About Author