لزوم تولید واکسن برای مقابله با همه گیری خاموش مقاومت ضد میکروبی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اشاره کرد: واکسن های بیشتری برای مبارزه با ˮهمه گیری خاموشˮ مقاومت ضد میکروبی ایجاد کنید.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (سه شنبه) اعلام نمود که باید واکسن های بیشتری برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی پاتوژن های باکتریایی تولید شود و کشورها باید از واکسن هایی که هم اکنون در دسترس هستند، استفاده بهتری داشته باشند.
مقاومت ضد میکروبی زمانی اتفاق می افتد که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها در طول زمان تغییر می کنند و دیگر به داروهای موجود پاسخ نمی دهند که این وضعیت درمان عفونت ها را مشکل تر کرده و خطر گسترش بیماری، مبتلاشدن به نوع شدید بیماری و مرگ را بیشتر می کند.
سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود که این “همه گیری خاموش” نگرانی بزرگ و پیشرونده برای سلامت عمومی است.
عفونت های باکتریایی مقاوم به دارو به تنهایی با وقوع نزدیک به پنج میلیون مورد فوت در سال هم راه است و بیش از ۱.۲ میلیون مورد مرگ بطور مستقیم به مقاومت ضد میکروبی نسبت داده می شود.
در این گزارش به ۶۱ واکسن اشاره شده که چندین مورد از آنها در مراحل پایانی توسعه قرار دارند، بااینکه بیشتر آنها به زودی در دسترس نخواهند بود.
به گزارش سایت اطلاع رسانی سازمان ملل، از شش باکتری بیماری زا که عامل مرگ و میر ناشی از مقاومت ضد میکروبی است، تنها یک مورد- بیماری پنوموکوک- واکسن دارد.

About Author