در گفت وگو با فست فود باز تشریح شد ۲ پروتکل مهم برای مقابله با زیرسویه های امیکرون

به گزارش فست فود باز یک اپیدمیولوژیست با تکیه بر ضرورت استفاده از ماسک و همینطور اهمیت تهویه هوا برای جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا در موج جدید بیماری، در عین حال درباره بازگشت حجاج به کشور، اظهار داشت: طبیعتا در شرایط فعلی نباید دید و بازدیدهای پس از حج و ولیمه دادن و… را مانند سالهای معمولی و بدون بیماری برگزار کرد.

دکتر حمید سوری در گفتگو با ایسنا، درباره شرایط رعایت پروتکلهای بهداشتی در برخورد با ساب واریانت های BA۴ و BA۵، اظهار داشت: تحقیقات اخیر نشان میدهد که بعضی از مداخلاتی که باید برای مقابله با اپیدمی به آنها دقت کنیم، بحث ماسک و تهویه هوا است. این دو پروتکل، دو مداخله غیربالینی بسیار مهم در مقابل اپیدمی محسوب می شوند.

وی اضافه کرد: در عین حال باید توجه کرد که برای قطع زنجیره انتقال ویروس، دو مولفه دیگر هم علاوه بر افزایش سطح ایمنی افراد که با واکسیناسیون حاصل می شود، داریم؛ یکی درگاه ورودی ویروس به بدن شخص حساس است که به مفهوم پذیرش ویروس از جانب شخص حساس است و یکی هم درگاه خروجی که از جانب شخص مبتلا صادر می شود. این دو درگاه را با ماسک میتوان محدود کرد.
خطر مبتلا شدن برای هیچ کس صفر نیست
سوری با اعلان اینکه خطر مبتلا شدن در زمان اپیدمی ها برای هیچ کس صفر نیست، اظهار داشت: با اینحال یک طیفی وجود دارد که هرچقدر احتیاط را بیشتر نماییم، بیشتر به سمت صفر میل می کند. هرچقدر رعایت پروتکل ها را نداشته باشیم و واکسن نزنیم و… نمودار این طیف به سمت ۱۰۰ درصد پیش می رود. ازاین رو باید تا حد ممکن سطح خطر را کاهش دهیم. بعنوان مثال تجمعاتی که در محیط های بسته است، می تواند خطرناک باشد. بخصوص در جایی که تهویه صورت نمی گیرد. ازاین رو رعایت پروتکل ها بسیار اهمیت دارد. در عین حال در محیط بسته اگر فرد مبتلا یا مشکوکی وجود داشته باشد، آن فرد حتما باید حتی در برخورد با اعضای خانواده اش از ماسک و مسائل حفاظتی استفاده نماید و تا حد امکان از سایرین دور باشد.
استفاده “درست” از ماسک تا ۹۵ درصد از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری می کند
سوری اظهار داشت: باید توجه کرد که اگر ماسک استاندارد به درستی زده شود؛ بطوریکه هم فرد مبتلا به کرونا ماسک را درست بزند و هم فردی که مبتلا نیست، در این صورت ماسک می تواند تا ۹۵ درصد از انتقال ویروس پیشگیری کند. حال اگر فرد مبتلا ماسک بزند، اما فرد سالمی که در برخورد با اوست ماسک نزند، باز می تواند تا ۶۵ درصد از مبتلا شدن به ویروس فرد سالم پیشگیری کند.
توصیه های مهم ضدکرونایی به حجاج
وی با اشاره به آغاز بازگشت حجاج به کشور، سفارش کرد که حجاج حتما باید در مرزها غربالگری شوند و حتما باید از آنها تست گرفته شود. افرادی که علامت دارند، حتما باید قرنطینه شوند و افرادی هم که مشکوک به بیماری هستند، باید رصد و رهگیری شود.

وی اشاره کرد: خود حجاج هم حتی اگر بدون علامتند یا نتیجه تست شان معلوم نیست و حتی اگر تست شان منفی است، اما به خودشان مشکوک بوده یا ابتلایشان را به کرونا محتمل می دانند، طبیعتا نباید دید و بازدیدهای پس از حج و ولیمه دادن و… را مانند سالهای معمولی و بدون بیماری برگزار کنند. حالا شرایط بسیار متفاوت می باشد. نباید مهمانی هایی پر جمعیت بدهیم که خدایی نکرده به مبتلا شدن یا مرگ افراد منجر شود. ازاین رو سفارش من این است که دید و بازدیدهای پس از حج به هیچ وجه نباید به صورت انبوه صورت گیرد. برگزاری مراسم تجمعی و ولیمه دادن و… اصلا در شرایط فعلی بیماری به مصلحت نیست و می تواند خطر مبتلا شدن به بیماری را به سرعت افزایش دهد.

سوری اظهار داشت: حجاج عزیز و اقوام شان باید مراقبت کنند. چونکه واقعا امکان دارد خدایی نکرده به ابتلای انبوه و حتی مرگ برخی منجر شود. باید توجه کرد که طول دوره بیماری می تواند بین ۲۰ تا ۲۱ روز زمان ببرد. حجاج هم حداقل تا ۱۰ روز پس از بازگشت از حج، مراقبت کنند.

منبع:

About Author