محمدبیگی: کمیسیون بهداشت با دقت روند اجرای طرح دارویار را پیگیری می کند

فست فود باز: یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت که از دولت انتظار داریم با تأمین منابع مالی بموقع و پرداخت آن به سازمان های بیمه گر در اجرای موفق طرح دارویار کمک نماید. کمیسیون بهداشت هم با دقت روند اجرای طرح دارویار را پیگیری می کند.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به مزایای طرح دارویار که از جانب وزارت بهداشت درحال اجراست، اظهار داشت: مسئولین وزارت بهداشت با اجرای این طرح در مرحله اول ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف را زیر پوشش بیمه قرار دادند و تصمیم دارند تا ۱۱۹ قلم داروی دیگر با تایید شورایعالی بیمه، زیر پوشش بیمه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سه دهک پائین جامعه در چارچوب این طرح مجانی بیمه می شوند، اضافه کرد: هدف این است تا با افزایش قیمت دارو، فشاری بر مردم وارد نشود و هزینه ها از جانب بیمه ها پرداخت گردد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تکیه بر این که باید با تأمین منابع مالی از جانب سازمان برنامه و بودجه، این طرح به درستی اجرا شود تا اهداف آن محقق گردد، عنوان کرد: هم اکنون به علت پایین بودن قیمت دارو، دارو به کشورهای همسایه قاچاق می شود و چندین کشور همسایه از داروی یارانه ای ایران استفاده می نمایند.
محمدبیگی اضافه کرد: با اجرای دقیق طرح دارویار، یارانه به بیماران و بیمه ها پرداخت می شود و از قاچاق دارو جلوگیری می گردد. همینطور واسطه ها و دلالان از چرخه دارو حذف می شوند.
نماینده قزوین در مجلس اظهار نمود: با اجرای این طرح بیمه ها باید هزینه دارو را پرداخت کنند، نباید افزایش قیمت دارو به مردم تحمیل شود؛ اساسا مطالبات مردم در حوزه دارو خیلی مهم است و بعنوان نماینده مردم در مجلس به جد پیگیر روند اجرای این طرح هستیم تا به درستی اجرا شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تکیه بر این که این طرح باید با نظارت دقیق مجلس، وزارت بهداشت، سازمان ها و نهادهای نظارتی به درستی اجرا شود، اضافه کرد: از دولت انتظار داریم که با تأمین منابع مالی بموقع و پرداخت آن به سازمان های بیمه گر در اجرای موفق این طرح کمک کنند. هر گونه خلل در این حوزه باعث فشار به مردم خواهد شد بنابراین مطالبه جدی ما نظارت دقیق و منسجم دولت در این طرح است.
این عضو کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نبود پیوست رسانه ای برای این طرح اظهار داشت: از دولت انتقاد داریم که چرا نمایندگان در جریان اجرای طرح قرار نگرفته اند و بعنوان خادمان مردم از این مورد بی اطلاع هستند؟ در این رابطه مردم را نباید نادیده گرفت.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت با اشاره به اینکه قرار بود ۷۰۰ میلیارد برای زیرساخت سلامت الکترونیک در جهت اجرای حذف ارز ترجیحی، توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده و همینطور اجرای دقیق سامانه ها و تکمیل سرویس ها تخصیص داده شود، اظهار داشت: متأسفانه تابحال اعتباری برای این مورد اختصاص داده نشده و اگر این روند ادامه یابد با این وضعیت امکان دارد طرح زمین بخورد.
محمدبیگی در انتها تصریح کرد: پشتیبانی از اقشار کم درآمد، تأمین دارو برای بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن، پوشش بیمه ای آحاد مردم و تأمین منابع مالی مهم ترین شروط اجرای این طرح است، در غیر این صورت گرانی دارو صدمه زیادی به بیماران و اقشار نیازمند خواهد زد. در کمیسیون بهداشت مجلس با دقت روند اجرای طرح رصد و پیگیری می شود.

About Author