دبیر قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو در گفت و گو با فست فود باز: شفافیت در قیمت دارو با اجرای طرح دارویار

به گزارش فست فود باز دبیر قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو سازمان غذا و دارو اظهار داشت: یکی از اصول شفافیت، دسترسی به اطلاعات است که خوشبختانه در طرح دارویار، قیمت داروهای تولید داخل در سامانه سازمان غذا و دارو بروزرسانی شده و مردم به سادگی می توانند با رفتن به سامانه «تیتک» اطلاعات را مشاهده کنند.
گروه جامعه ایرنا – طرح ملی دارویار از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ شروع شده است تا با اجرای این طرح مهم، اصلاح سیاست های ارزی دارو، منطقی شدن قیمت دارو، رسیدن یارانه دارو به دست مصرف کننده اصلی، افزایش پیدا نکردن پرداختی از جیب مردم و در نهایت اختصاص یارانه سلامت به ۳۶۶ قلم داروی ضروری و تحت پوشش بیمه قرار دادن ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه را مردم شاهد باشند.
با اصلاح یارانه های دارو و اجرای طرح «دارویار» در کشور، نفع آن به مردم می رسد و قیمت داروها برای مردم به عنوان مصرف کننده هیچ تغییری ندارد و بیمه ها هزینه اضافه آنرا تقبل می کنند همین طور در طرح «دارویار»، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و بوسیله بیمه ها به مصرف کننده نهایی تخصیص خواهد یافت؛ این اقدام در امتداد سیاست های کلی سیستم سلامت در خصوص مدیریت منابع بوسیله نظام بیمه ای است
توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی همه دهک ها از یارانه، عدم تغییر پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه ای برای داروهایی که قبل از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو، حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العلاج از مزایای اجرای طرح دارویار است.
در راستای اجرای طرح دارویار مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است. سه دهک اول جامعه یعنی «حدود ۶ میلیون نفر» بدون مراجعه حضوری و بصورت رایگان توسط سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفتند.
در راستای اجرای طرح دارویار مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است
افراد سایر دهک ها می توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند همین طور اتباع خارجی که مجوز اقامت دارند، می توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و اتباع بدون مجوز نیز با ثبت مشخصات خود و با تایید وزارت کشور می توانند از بیمه برخوردار شوند. بیمه روی تخت و بیمه در مواقع اورژانسی برای افراد فاقد بیمه و مجهول الهویه هم برقرار است.
قیمت لحظه ای داروها در سایت سازمان غذا و دارو
سیدحیدر محمدی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا اظهارداشت: به جهت اینکه مردم بتوانند قیمت همه اقلام دارویی موردنیاز خودرا بصورت کامل در دسترس داشته باشند، با مراجعه به سایت http: //irc.fda.gov.ir/nfi یا برنامه سامانه تیتک و اسکن QR کد روی بسته محصولات می توانند در لحظه قیمت دارو را ببینند.
بیمه شدن ۳۶۶ قلم دارویی که تا حالا تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده است از دیگر برنامه های طرح دارویار است
وی اشاره کرد: این که حالا ۱۱۹ کد ژنریک داروی OTC یا بدون نسخه مشمول بیمه خواهد شد نیز در امتداد اجرای طرح دارویاری برای دسترسی بهتر مردم به این اقلام دارویی انجام شده تا مردم بتوانند بموقع این داروها را با بهره گیری از پوشش بیمه ای تهیه کنند.
محمدی اظهارداشت: بیمه شدن ۳۶۶ قلم دارویی که تا حالا تحت پوشش هیچ بیمه ای نبوده است از دیگر برنامه های طرح دارویار است و این تعداد داروی موردنیاز مردم نیز از محل یارانه ارزی بیمه شده است تا دسترسی مردم به این اقلام دارویی هم آسان تر و مطمئن تر شود.

پرداختی مردم تغییری ندارد
دبیر قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو سازمان غذا و دارو اشاره کرد: همه اقدامات و برنامه هایی که با اجرای این طرح مهم دارویی در کشور اجرا شده، برای رضایت مردم است تا بدانند که اصلاح سیاست های ارزی دارو در پرداختی آنها تاثیری ندارد و پرداختی مردم برای داروهای با پوشش بیمه ای هیچ تغییری نداشته و در بعضی اقلام نیز کاهش داشته است.
وی اشاره کرد: البته اگر افزایش قیمتی هم در بعضی داروها وجود داشته باشد مابه التفاوت آنرا بیمه ها پرداخت می کنند تا پرداختی مردم ثابت بماند و مانند گذشته داروهای خودرا بدون تغییر قیمت از داروخانه ها دریافت کنند.
اجرای طرح دارویاری بر طبق قانون بودجه
دبیر قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با بحث دارویاری چند اقدام اساسی انجام شد که اصل موضوع بر طبق تکالیف مصرح در قانون بودجه بود که در جزء یک بند «س» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه این مساله آمده و به دولت اجازه داده است که در سال ۱۴۰۱ این طرح اجرا شود.
وی افزود: بر طبق این ماده قانونی، باید یارانه ارز ترجیحی مدیریت شود که در بخش کالاهای اساسی یارانه نقدی تخصیص داده شد اما در بخش دارو، سازوکار بیمه ها لحاظ شده است به این نحو که اگر افزایش قیمتی در داروها وجود داشته است آنرا هم بیمه ها تقبل می کنند.
محمدی افزود: در این راه، دولت در بحث سیاست های ارزی دارو با بهره گیری از سازوکار بیمه ها طرح را به اجرا گذاشته است که فعالیت این طرح در ابتدا در بخش داروهای تولیدی بود.

اصلاح یارانه ارزی ۹ هزار و ۷۰۰ پروانه دارویی تولید داخل
وی اشاره کرد: اصلاح یارانه ارزی ۹ هزار و ۷۰۰ پروانه دارویی تولید داخل در مرحله اول انجام گرفت و در صورت افزایش قیمت دارو، سازمان های بیمه ای این افزایش را پرداخت می کنند و مردم در پرداختی خود تغییری نخواهند داشت.
دبیر قرارگاه اصلاح سیاست های ارزی دارو سازمان غذا و دارو با اعلان اینکه تا قبل از این، یارانه دارو به ابتدای زنجیره اختصاص داده می شد، اشاره کرد: اکنون یارانه دارو به بیمه ها داده می شود تا مصرف کنندگان دارو از طرف بیمه ها حمایت شوند و در نهایت نفعی که این طرح برای مردم دارد این است که قیمت دارو برای مردم تغییر نمی کند.
وی اظهار داشت: با اهمیت ترین موضوعی که در امتداد اجرای طرح مدنظراست این است که پرداخت از جیب مردم تغییری نکند چون مردم بوسیله بیمه دارو را از داروخانه ها دریافت می کنند بدین سبب در نهایت نباید تغییری در قیمت آن داشته باشند.
اکنون یارانه دارو به بیمه ها داده می شود تا مصرف کنندگان دارو از طرف بیمه ها حمایت شوند
محمدی با اعلان اینکه در سامانه تیتک تمام ریز قیمت داروها به روز قابل مشاهده است، اظهارداشت: این که پرداخت از جیب مردم تغییری نکرده، دارای اهمیت است و مردم به خوبی مشاهده خواهند کرد که تفاوتی در پرداختی خود قبل و پس از اجرای طرح دارویار نخواهند داشت و بیمه ها هزینه های اضافه آنرا تقبل کرده اند.
وی در عین حال به این که افزایش قیمت دارو در امتداد اجرای این طرح وجود داشته یا نه؟ اضافه کرد: طبیعتا قیمت دارو تغییر می کند اما مابه التفاوت آنرا بیمه پرداخت خواهدنمود.
منبع:

About Author