کرونا در هفته دوم مرداد ۳۴۱ قربانی گرفت

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمود: ۳۴۱ نفر در هفته دوم مرداد ۱۴۰۱ بر اثر مبتلا شدن به کرونا فوت کردند.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، در هفته دوم مرداد یعنی هفته ۱۲۸ همه گیری کرونا، فوت شدگان ناشی از کووید ۱۹ از ۲۰۴ نفر در هفته اول مرداد به ۳۴۱ نفر در هفته دوم مرداد و میزان بیماران بستری ها از هفت هزار و ۳۷۶ نفر به ۱۰ هزار و ۶۳۴ بیمار رسید.
مراجعات سرپایی کووید ۱۹ نیز از ۴۶ هزار و ۱۷۱ به ۵۳ هزار و ۴۳۸ بیمار رسیده است.
براساس آخرین بروزرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت رنگ بندی شهرها، شمار شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزوده شد.
تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۶۶ به ۱۵۴ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۰ به ۳۵ شهر کم شد.

About Author