به گزارش فست فود باز، از اواخر ماه آگوست در بیشتر از ۷۰ شهر چین محدودیت و قرنطینه کرونایی به شکل کامل یا جزئی اعمال شده که زندگی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، از بیستم ماه آگوست حداقل در ۷۴ شهر چین با مجموع جمعیت ۳۱۳ میلیون قرنطینه کرونایی اعمال شده که تمامی بخش های این شهرها و مناطق مجاور آنرا پوشش داده است. خیلی از این محدودیت ها همچنان به قوت خود باقیست.
بنابر اعلام گروه رسانه ای Caixin، هم اکنون در ۳۳ شهر چین محدودیتهای کرونایی به شکل کامل یا جزئی برقرار است. کارشناسان میگویند که در هفته های پیش رو شهرهای بیشتری به این لیست اضافه میشوند.
محدودیت های فراگیر که شرایط کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده در تضاد با بازگشت زندگی به حالت نرمال در خیلی از نقاط جهان است که بر پایه زندگی با ویروس در جریان است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، هرچند، چین همچنان بر این مورد تاکید دارد که سیاست کووید صفر نجات دهنده جان افراد است. مقامات چین اظهار کرده اند که میزان به نسبت پایین نرخ واکسیناسیون در افراد میانسال و خدمات مراقبتی ناکافی در مناطق روستایی مانعی برای تسهیل محدودیتهاست. علاوه بر این، کارشناسان سلامت عمومی اعتقاد دارند که خط مشی های سیاسی هم در تداوم این سیاست در این کشور نقش دارند.

منبع:

About Author