آخرین وضعیت رعایت پروتکل های ضدکرونا در کشور؛ استفاده ۲۱ درصدی از ماسک در کشور

به گزارش فست فود باز، طبق اعلام وزارت بهداشتی ها، طبق گزارش های مردمی که در سامانه ۱۹۰ ثبت شده است، شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، جزو بیشترین شکایات مردمی بوده و بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی هم در ارتباط با نانوایی ها بوده است.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزارت بهداشت، برمبنای آخرین نقشه رنگبندی کرونائی در کشور، هم اکنون تعداد شهرهای آبی کرونا در ایران بالا رفته و اکنون تعداد این شهرها به ۱۷۱ شهر رسیده است. بدین سان تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته در عدد صفر مانده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۲۰ شهر کم شده است. همین طور تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۱ به ۱۷۱ شهر رسیده است.

در عین حال بر طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، (۱۹ تا ۲۶ شهریور ماه) به بیش از ۳۱.۱۷ درصد رسیده است.

روند رعایت پروتکلهای بهداشتی و مقایسه آن با تعداد موارد مبتلا شدن به بیماری کرونا را تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ می توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استانهای کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، بیش از ۳۹.۷۰ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان همدان با ۶۹.۹۶ درصد و پایین ترین میزان رعایت هم در استان لرستان با ۲۴.۳۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، بیش از ۳۹.۷۰ درصد بوده است که فرودگاه ها با ۹۵.۳۵ درصد بیشترین میزان رعایت و کارگاه ها و صنایع کوچک با ۳۹.۰۲ درصد پایین ترین میزان رعایت را در این شاخص داشته اند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه بیش از ۲۱.۴۱ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۴۴.۸۹ درصد و پایین ترین میزان رعایت مربوط به آذربایجان غربی با ۱۰.۶۶ درصد بوده است.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ بیش از ۲۱.۴۱ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه ها با ۷۴.۴۲ درصد و پایین ترین میزان استفاده از ماسک مربوط به استادیوم ها با ۱۶.۱۸ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی استانهای کشور هم از ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۲۸.۹۵ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان هرمزگان با ۴۹.۵۷ درصد و پایین ترین میزان رعایت مربوط به استان لرستان با ۱۳.۵۴ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۲۸.۹۵ درصد بوده که دانشگاه ها ۷۷.۱۱ درصد بیشترین میزان رعایت و پایانه های مسافربری درون شهری با ۲۵.۹۲ درصد پایین ترین میزان رعایت پروتکل فاصله گذاری را داشته اند.

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۴۰.۸۸ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان همدان با ۸۳.۴۲ درصد و پایین ترین میزان رعایت مربوط به استان لرستان با ۲۴.۴۷ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۹ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ۴۰.۸۸ درصد بوده است. فرودگاه ها با ۹۳.۰۲ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و کارگاه ها و صنایع کوچک با ۴۱.۷۹ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، برمبنای اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها از تاریخ ۱۶ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بیش از ۱۹۴۱۶۷ مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین طی این مدت تعداد ۳۵۷۹۹ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده اند و ۸۱۱ مورد از این مراکز هم پلمب شده اند.

گزارش آخرین وضعیت بهداشتی شکایات مردمی سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰ وزارت بهداشت در مقابله با کرونا
شکایات مردمی بهداشتی سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰:

تعداد کل تماسهای پاسخ داده شده ۵۷۳۷ تماس بوده است. همین طور تعداد کل شکایات ثبت شده ۲۱۱۸ شکایت بوده است.

در عین حال شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، در بالای جدول قرار داشته و بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی ها بوده است.

در نمودارهای زیر می توانید درصد فراوانی شکایت مردمی بر حسب نوع شکایت و برحسب صنف را مشاهده کنید:

منبع:

About Author