کدام نوع قهوه خطر مرگ زودرس را کاهش می دهد؟

به گزارش فست فود باز، خراسان رضوی مطالعه جدیدی که در مجله اروپایی قلب و عروق انتشار یافته است نشان داده است که نوشیدن دو تا سه فنجان قهوه در روز امکان دارد عمر شما را افزایش دهد؛ این یافته ها در مورد قهوه فوری، آسیاب شده و بدون کافئین است.
به نقل از ارث، پروفسور پیتر کیستلر از استرالیا و محقق این تحقیق اظهار داشت: در این مطالعه، قهوه آسیاب شده، فوری و بدون کافئین با کاهش مشابهی در بروز بیماری های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی یا هر علت مرگی مرتبط بود.
نتایج نشان داده است که مصرف کم تا متوسط قهوه آسیاب شده، فوری و بدون کافئین باید بخشی از یک سبک زندگی سالم در نظر گرفته شود.
محققان از داده های بیوبانک انگلستان جهت بررسی ارتباط بین قهوه و آریتمی، بیماری های قلبی و عروقی و مرگ در ۴۴۹ هزار و ۵۶۳ فرد بین ۴۰ تا ۶۹ سال استفاده کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه ۵۸ سال بود که ۵۵.۳ درصد آنها زن بودند.
از شرکت کنندگان در این مطالعه سوال شد که معمولاً قهوه فوری، آسیاب شده یا بدون کافئین می نوشند یا خیر. سپس آنها را در ۶ دسته مصرفی از صفر تا بیشتر از پنج فنجان در روز گروه بندی کردند.
داده ها نشان داد که ۱۹۸ هزار و ۶۲ نفر (۴۴.۱ درصد) از شرکت کنندگان قهوه فوری، ۸۲ هزار و ۵۷۵ نفر (۱۸.۴ درصد) قهوه آسیاب شده و ۶۸ هزار و ۴۱۶ نفر (۱۵.۲ درصد) قهوه بدون کافئین نوشیدند. تجزیه وتحلیل همینطور شامل ۱۰۰ هزار و ۵۱۰ نفر (۲۲.۴ درصد) بعنوان گروه کنترل بود. سن، جنس، قومیت و مسائل مختلف سلامت در این مطالعه کنترل شد.
به صورت کلی، ۶.۲ درصد از شرکت کنندگان پیش از پیگیری فوت کردند و ۹.۶ درصد با بیماری قلبی و عروقی تشخیص داده شدند؛ میانگین پیگیری ۱۲.۵ سال بود.
نشان داده شده است که مصرف انواع قهوه احتمال مرگ را به هر علتی می کاهد و مصرف دو تا سه فنجان قهوه بسیار موثر است.
مصرف روزانه دو تا سه فنجان قهوه بدون کافئین، آسیاب شده و قهوه فوری با خطر مرگ زودرس کمتری به ترتیب ۱۴، ۲۷ و ۱۱ درصد در ارتباط بود.
پروفسور کیستلر اظهار داشت: کافئین شناخته شده ترین ترکیب در قهوه است اما این نوشیدنی حاوی بیشتر از ۱۰۰ جزء فعال بیولوژیکی است. این احتمال وجود دارد که ترکیبات بدون کافئین مسئول روابط مثبت مشاهده شده بین نوشیدن قهوه، بیماری های قلبی و بقا باشند.
یافته های ما نشان داده است که نوشیدن مقادیر متوسطی از انواع قهوه بعنوان یک رفتار سالم برای قلب شناخته می شود.

About Author