استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد لزوم انتخاب بهورزان و مراقبان سلامت از نیروهای بومی و محلی

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، استاد پیشکسوت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر لزوم انتخاب بهورزان و مراقبان سلامت از نیروهای بومی و محلی که با اقوام و جمعیت منطقه سنخیت کامل دارند، اصرار کرد و اظهار داشت: انتخاب بهورز با تحصیلات کم از منطقه بومی از انتخاب بهورز با تحصیلات عالیه از منطقه دیگر ارجحیت دارد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر حسین ملک افضلی با بیان این مطلب در جمع معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کارگاه آموزشی مدیریت نظام شبکه، کسب سلامت در زمینه پیشگیری را با ارزش تر از سایر حوزه هاست دانست و اظهار داشت: معاونان بهداشت در جایگاهی هستند که منعطف به سلامت بوده و در توسعه انسانی ارزش فراوانی دارند. مخاطب شما یک جمعیت و اجتماع مردمی است، عمده کار شما در مناطق محروم و حاشیه شهرهاست، بدین سبب عدالت، محور کار شماست.
وی گفت: عشق، کار تمام وقت، حمایت طلبی، قاطعیت، انصاف، انضباط، حضور مرتب در استانها، ارتباط خوب با سایر معاونت ها، دانش، اقتدار، کسب بودجه و امکانات، پایش، توانمندسازی، تشویق نیروها، انتخاب بهورزان و مراقبان سلامت از نیروهای بومی، ارائه خدمات فعال، نیازسنجی، رفتار خوب با پرسنل، پیگیری و بازدید بردن مسئولان محلی از مراکز بهداشت از خاصیت های یک معاون بهداشت خوب و موفق است.
دکتر ملک افضلی با اشاره به اینکه عشق بالاتر از انگیز است برای اینکه انگیزه از بین رفتنی است ولی عشق به کار و حرفه از بین نمی رود، تصریح کرد: بهورزان و مراقبان سلامت را حتما از نیروهای بومی و محلی که با اقوام و جمعیت منطقه سنخیت کامل دارند انتخاب کنید. انتخاب بهورز با تحصیلات کم از منطقه بومی از انتخاب بهورز با تحصیلات عالیه از منطقه دیگر ارجحیت دارد.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی همین طور به معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور سفارش کرد که برای اطلاع رسانی اقدامات و برنامه ها، هفته نامه داخلی منتشر کنند و از فواید حضور مداوم در فیلد غافل نشوند.

About Author