در گفت وگو با فست فود باز تشریح شد کرونا فعلا خفیف اما بسیار مسری است

به گزارش فست فود باز، مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به وضعیت کووید ۱۹در کشور و احتمال همزمانی انتشار کرونا و آنفلوآنزا در پاییز و زمستان، اظهار داشت: باید بدانیم که به هر حال این ویروس ها وجود دارند و یکسری رعایت ها باید انجام و تبدیل به فرهنگ عامه شود که البته تا حدی این اتفاق افتاده است.

دکتر حمید عمادی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت کرونا در کشور و همینطور احتمال طغیان همزمان کرونا و آنفلوآنزا در فصل سرما، اظهار داشت: باید توجه کرد که برخلاف تصور عمومی بیماری کووید ۱۹ تمام نشده است، بلکه به صورت خفیفی درآمده که بسیار هم مسری است. به این معنا که هم اکنون با یک بیماری بسیار خفیف، اما در عین حال بسیار بسیار مسری مانند سرماخوردگی مواجهیم. ازاین رو ویروس در سیر خودش تکامل یافت و هرچه گذشت بیماری ناشی از کرونا خفیف تر اما مسری تر شد.

وی با اشاره به اینکه ازاین رو هم اکنون میزان سرایت پذیری کرونا خیلی بیشتر است، اما بیماری خفیف است و میزبانش را نمی کشد، اظهار داشت: هم اکنون کووید ۱۹ به این صورت ادامه حیات می دهد. باید توجه کرد که امکان دارد ویروس باردیگر جهش هایی پیدا کند که بیماری زایی آن و کشندگی اش بیشتر شود و این احتمال وجود دارد. چونکه بیماری تمام نشده و ما همیشه با این خطر مواجهیم که با عود کووید روبرو شویم.

عمادی افزود: از طرفی هر ساله با شروع فصل سرما، تعداد زیادی بیماری های تنفسی شامل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و… داشتیم. طی دو سه سال قبل مردم به سبب ترس از کووید ۱۹ رعایت کرده و ماسک می زدند و در نتیجه عفونت های تنفسی همچون آنفلوآنزا شایع نشد، اما سال جاری که حدودا مردم ماسک هایشان را برداشتند و ملاحظاتی که طی یکی دو سال قبل بود، کمتر شده، طبیعتا انتظار می رود که عفونت های تنفسی دیگر همچون آنفلوآنزا را هم داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ازاین رو در پاییز و زمستان سال جاری با دو احتمال مواجهیم، اظهار داشت: هم احتمال دارد که آنفلوآنزا شایع شود و هم احتمال دارد که کووید باردیگر جهش پیدا کند و در عین حال امکان دارد این دو احتمال به صورت همزمان بوده و همزمانی این دو ویروس را داشته باشیم. هرچند که واقعا امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد، اما از نظر آمار و احتمال، احتمال آن وجود دارد.

عمادی ضمن اشاره به اقداماتی که باید در این شرایط و برای جلوگیری از مبتلا شدن به کووید و آنفلوآنزا صورت گیرد، اظهار داشت: یک زمانی برای کووید هیچ واکسنی نداشتیم. البته واکسن هایی هم که حالا در دنیا وجود دارد، به خوبی اُمیکرون را پوشش نمی دهد و اُمیکرون مقدار زیادی خاصیت واکسن گریزی هم دارد. با این وجود بهتر است که مردم واکسن های یادآور کووید را تزریق کنند. چونکه امکان دارد سوش جدیدی پدید آید که واکسن روی آن اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه در عین حال واکسن آنفلوآنزا هم در بازار است و مردم می توانند آنرا تهیه کنند، اظهار داشت: بخصوص افراد در معرض خطر که بیماری آنفلوآنزا در آنها می تواند شدید و کشنده باشد، باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. افرادی مانند مبتلایان به بیماری های زمینه ای، سالمندان، افراد مبتلا به نقص ایمنی، بیماری قلبی، کلیوی و… واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

عمادی با اشاره به اینکه تزریق واکسن آنفلوآنزا و کرونا بهتر است به صورت همزمان انجام نشود، اظهار داشت: البته میتوان هر دو را در یک روز هم تزریق کرد، اما باید در دو دست مختلف باشد. البته بهتر است که به صورت همزمان در یک روز تزریق نشود و دو هفته فاصله زمانی بین تزریق آنها وجود داشته باشد.
وی در رابطه با سفارش هایش به مدارس و دانشگاه ها، اظهار داشت: باید توجه کرد که پس از انتشار کرونا در جهان فرهنگ مردم مقداری ارتقاء یافت و فکر می کنم کووید ۱۹ چه باشد و چه نباشد، رعایت های بهداشتی در ارتباط با بهداشت تنفسی از جانب مردم رعایت خواهد شد. در مدارس و دانشگاه ها هم کماکان باید این رعایت ها صورت گیرد. اگر ماسک بزنند، خیلی خوب است. در خیلی از کشورهای دنیا مردم در جاهای شلوغی مانند مترو این فرهنگ را پیدا کردند که بهتر است ماسک بزنند. بسیاری از این موارد می تواند جزئی از فرهنگ عامه باشد؛ مثلاً روبوسی نکنند، خلط را روی زمین نیندازند، در جاهای شلوغ ماسک بزنند و… در عین حال هم شاید لازم نباشد که با آن شدت و حدت قبل بحث فاصله گذاری و… را رعایت نماییم، اما باید بدانیم که این ویروس ها وجود دارند و یکسری رعایت ها باید صورت گیرد.

About Author