معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد: پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان حوزه فرآورده های دارویی در لرستان

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، لرستان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: از شرکتهای دانش بنیان حوزه فرآورده های دارویی در استان حمایت می نماییم.
دکتر محسن اسدبیگی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: لرستان به لحاظ گیاهان دارویی و کارخانجات داروسازی، قطب دارویی در کشور به حساب می آید.
وی افزود: یکی از اولویت های اساسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی پشتیبانی از ایده ها و شرکتهای دانش بنیان است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: از شرکتهای دانش بنیان حوزه فرآورده های دارویی در استان حمایت می نماییم.
اسدبیگی اظهار داشت: هم اکنون دو شرکت دانش بنیان در حوزه فرآورده های دارویی داریم که در این خصوص فعالیت دارند.
وی ادامه داد: از شرکتهای دانش بنیانی که روی تولید مواد اولیه دارویی و گیاهان دارویی کار می کنند از نظر تسهیلات و صدور مجوزها حمایت خواهیم کرد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان نمود: به افراد دارای ایده تسهیلات کم بهره، بسته به نوع طرحش داده می شود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
اسدبیگی اظهار نمود: افراد دارای ایده می تواند به معاونت غذا و دارو و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و یا مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی وابسته به دانشگاه رجوع کنند.

About Author