اجرای طرح آمایش نظام سلامت در وزارت بهداشت

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اظهار داشت: آمایش سرزمین (Spatial Preparation) به مطلوب ترین، عادلانه ­ترین و پایدارترین چینشی که سه مولفه مهم جمعیتی، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین به وجود می ­آورند، گفته می شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از وبدا، دکتر گودرزی اظهار نمود: با عنایت به این که در سال ­های اخیر، نگرش حاکم در نظام برنامه­ ریزی کشور بخصوص در نظام سلامت بیشتر متمرکز، بخشی ­نگر و فاقد توجه کافی به توسعه متعادل مناطق کشور بر مبنای ظرفیت ­های طبیعی و انسانی بوده است، اجرای آمایش نظام سلامت بعنوان فرایندی پویا، منعطف و متناسب با ویژگی­ های جغرافیایی یک نیاز و ضررت اساسی برای حرکت به سمت توسعه متوزان، پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در جهت بند ۱۱ سیاست ­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد تدوین برنامه پنج ­ساله هفتم توسعه و الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ملی آمایش سرزمین مصوب شورایعالی آمایش سرزمین و همینطور به منظور تحقق طرح عدالت و تعالی سلامت و ارتقای نظام برنامه­ ریزی کشور متعهد به اجرای طرح آمایش نظام سلامت کشور در طول برنامه هفتم توسعه است.
سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به منظور پیش ‎بینی و جانمایی کارا و اثربخش منابع ساختاری در نظام شبکه در چارچوب برنامه‎ های توسعه پنج ساله با هدف نیازسنجی، جانمایی و اولویت ­بندی پروژه ‎های ساخت و توسعه واحدهای ارائه خدمات از راه استقرار و راه اندازی سامانه آمایش نظام سلامت و تهیه بانک اطلاعات مکان پایه (GeoData Base) بعنوان اساس و پایه برنامه‎ریزی آمایش سرزمین در حال انجام می باشد.

منبع:

About Author