بارندگی پاییزی باز هم خوزستانی ها را به بیمارستان ها کشاند

به گزارش فست فود باز، خوزستان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از رجوع ۲۸۳ خوزستانی با عارضه حمله تنفسی به بیمارستان ها به دنبال اولین بارندگی پاییزی اطلاع داد.

دکتر حبیب حی بر در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به بروز حملات تنفسی به دنبال وقوع اولین بارندگی پاییزی در خوزستان اظهار نمود: از ۱۲ تا ۱۳ آبان ماه، ۲۸۳ بیمار با عارضه حمله تنفسی به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه نموده اند.

وی اضافه کرد: همه این بیماران به صورت سرپایی درمان شدند و خوشبختانه هیچکدام از بیماران بستری نشده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: با عنایت به این که بارندگی در طول شب رخ داد و مردم در منازل خواب و در و پنجره ها بسته بودند، تعداد افرادی که گرفتار حمله تنفسی شدند، کمتر از سالهای گذشته بوده است.

منبع:

About Author