تسهیل قوانین سختگیرانه کرونایی در چین

به گزارش فست فود باز، چین امروز (جمعه) بعضی از قوانین سختگیرانه کرونایی خویش را کاهش داد؛ همچون کاهش روزهای اجبار به قرنطینه برای افرادِ در تماس نزدیک با مبتلایان و هم مسافران ورودی و همینطور حذف جریمه از خطوط هوایی به خاطر وارد کردن تعداد زیاد مسافران کرونایی به کشور.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، برمبنای مقررات جدید، مدت زمان قرنطینه متمرکز (قرنطینه در محل تحت کنترل مقامات بهداشتی) برای افرادی که در تماس نزدیک با بیمار بوده اند و هم برای مسافران خارج از کشور از هفت روز به پنج روز کاهش پیدا می کند. با اینحال بعد از پایان پنج روز قرنطینه متمرکز، اجبار به سه روز دیگر قرنطینه خانگی همچنان به قوت خود باقی است.
بدین سان قانون “هفت روز قرنطینه متمرکز + سه روز قرنطینه خانگی” از این پس به “پنج روز قرنطینه متمرکز + سه روز قرنطینه خانگی” کاهش پیدا می کند.
مقامات چینی همین طور کوشش برای شناسایی تماسهای “ثانویه” را متوقف خواهند کرد.
در عین حال چین درحال تنظیم طبقه بندی “مناطق خطر کووید” به دو منطقه مشخص “پرخطر” و “کم خطر” و در نتیجه حذف منطقه خطر “متوسط” است و این تلاشی برای به حداقل رساندن تعداد افرادی است که تحت اقدامات کنترلی قرار می گیرند.
“کمیسیون ملی بهداشت چین” (NHC) در عین حال اعلام نمود طرحی را برای تسریع واکسیناسیون تهیه خواهدنمود که بگفته کارشناسان، قبل از این که این کشور بتواند بطور کامل از سیاست کووید صفر خود (COVID) عقب گرد کند، انجام آن به شکل گسترده ضروری است؛ سیاستی که هزینه های اقتصادی قابل توجهی را به این کشور در طول همه گیری کرونا تحمیل کرد.
به گزارش رویترز، با اینحال تسهیل قوانین کرونائی در چین در شرایطی صورت می گیرد که تعداد موارد مبتلا شدن در بعضی مناطق این کشور به بالاترین حد خود در ماه های اخیر رسیده و پکن و همین طور شهر مرکزی “ژنگژو” شاهد رکوردهای ثبت موارد جدید مبتلا شدن هستند.

منبع:

About Author