درمان کووید با روش های ایمنی درمانی سرطان

به گزارش فست فود باز، خراسان رضوی استاد لابراتوار جکسون آمریکا از روش های سلول درمانی کارتی برای از بین بردن مؤثر ویروس سارس-کوو-۲ قبل و پس از عفونت در شرایط آزمایشگاهی استفاده می نماید.
به گزارش یوروکالرت، میلیونها نفر به علت عفونت کووید-۱۹ جان خویش را از دست داده اند و میلیونها نفر دیگر همچنان بیماری مزمن و کووید طولانی مدت را تجربه می کنند که این امر کشف ابزارهای پیشگیری عملی، در دسترس و قدرتمند سارس-کوو-۲ و درمان های کووید-۱۹ را ضروری می کند.
در موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی زیست پزشکی، لابراتوار جکسون برای پزشکی ژنومیک، دکتر دریا اونوتماز و گروه تحقیقاتی وی روشی را که اغلب یک روش درمانی سرطان است برای از بین بردن ویروس سارس-کو-۲ اقتباس کرده اند.
یافته های این تحقیق چندین راهبرد مبتنی بر ایمنی را برای کشف درمان و جلوگیری از کووید-۱۹ نشان داده است.
نخستین روش ایمنی درمانی بر روی پروتئین اسپایک موجود در سارس-کوو-۲ و گیرنده سلول میزبان، آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ (ACE۲) متمرکز است. پروتئین سنبله مولکولی روی سطح ویروس، مسئول آلوده کردن سلول های میزبان سالم می باشد. این پروتئین از راه گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ وارد سلول می شود و به اران آی ویروسی اجازه می دهد تا کنترل خویش را آغاز کند.
در تحقیق اونوتماز، سلول های تی با سلول های ضد اسپایک و ضد آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ کارتی سل برای هدف قرار دادن پروتئین اسپایک یا گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ با خصوصیت و کارایی بالا در انواع مختلف سلول های آلوده، مهندسی شدند.
روش دوم ایمنی درمانی وسیله ای مبتنی بر آنتی بادی برای جلوگیری از عفونت کووید-۱۹ فراهم می آورد. سلول های تی با یک آنتی بادی دارای خاصیت دوگانه ادغام و با آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ مهندسی شدند تا سلول های تی خود بیمار را برای از بین بردن سلول های آلوده ای که پروتئین اسپایک سارس-کوو-۲ را روی سطح خود نشان می دهند، فعال کند. درمان آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ دارای خاصیت دوگانه، به جای این که سلول های اصلاح شده خارج از بدن، سلول های آلوده را بکشد، سلول های تی سالم را در فرد فعال می کند تا سلول های اسپایک مثبت را بعد از عفونت هدف قرار دهند.
برخلاف اغلب روش های درمانی کنونی، سلول های اصلاح شده دارای خاصیت دوگانه آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ از گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ برای هدف قرار دادن تظاهرات مختلف پروتئین اسپایک در تمام انواع سارس-کوو-۲، همچون دلتا، اومیکرون و غیره استفاده می نمایند ازاین رو درمان آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ دارای خاصیت دوگانه می تواند حذف موثرتر انواع با اتصال قوی تر آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ را فراهم همینطور می تواند بعنوان یک طعمه برای پیشگیری از ورود ویروس به سلول ها عمل کند و یک راهبرد پیشگیرانه ممکن را عرضه نماید.
هر دو روش پیشنهادی سلول درمانی کارتی و درمان مبتنی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ دارای خاصیت دوگانه راهبردهای بالقوه امیدوارکننده ای برای درمان و پیشگیری کووید-۱۹ در آینده عرضه می دهند.
یافته های این تحقیق در مجله Clinical & Translational Immunology انتشار یافته است.

About Author