مدیر توسعه فناوری و سلامت وزارت بهداشت خبر داد: فراهم شدن زمینه های لازم برای پشتیبانی از جهش تولید دانش بنیان

فست فود باز: فست فود باز: خراسان شمالی مدیر توسعه فناوری و سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فراهم شدن زمینه های لازم برای پشتیبانی از جهش تولید دانش بنیان آگاهی داد.
دکتر حمیدرضا بنفشه در رویداد ملی سرمایه گذاری و فناوری سلامت که در محل کمپ پتروشیمی برگزار شد، اظهار داشت: یک روند تکاملی در دانشگاه ها درحال پیموده شدن است، بطوریکه هم اکنون از دانشگاه های نسل اول به سمت دانشگاه های نسل چهارم درحال گذار هستیم.
وی اظهار داشت: در حقیقت دانشگاه های نسل اول بر روی کیفیت آموزش، دانشگاه های نسل دوم بر روی مسائل پژوهشی و تحقیقات و دانشگاه های نسل سوم بر روی ثروت آفرینی تاکید داشته اند.
دکتر بنفشه اضافه کرد: دانشگاه های نسل چهارم نیز بر روی این مساله تاکید دارند که مسائل به دست آمده را تبدیل به ارزش و یا همان محصول کنند.
وی افزود: در زمینه تحققیات و فناوری باید دید توزیع جغرافیایی داشته باشیم و از پتانسیل های کل کشور حمایت شود تا نقش آفرینی کنند.
مدیر توسعه فناوری و سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد: قانون گذار کمک کرده و از خرداد ماه امسال قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ گردید که این قانون شامل ۲۰ ماده بوده و یکی از مواد آن اعتبار مالیاتی است.
وی توضیح داد: در حققیت قانون گذار این امکان را فراهم نموده که اگر یک شرکتی حتی فارغ از فعالیت خود در زمینه تحقیق و توسعه بر روی یک محصول سرمایه گذاری کند، کل مبلغ سرمایه گذاری شده به عنوان اعتبار مالیاتی به آن شرکت تعلق گیرد و پرداخت آن به دولت کسر می شود و آن شرکت می تواند از این ماده قانونی تا ۵ سال استفاده نماید.
دکتر بنفشه اشاره کرد: اگر شرکتها از این پتانسیل بهره گیرند می توانند بحث مشارکت اجتماعی خودرا نیز پوشش دهند.
وی اشاره کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بخش خصوصی که در این جهت گام بردارد بطور ویژه حمایت می کند.
وی اشاره کرد: حتی اگر طرحی در این رویداد ملی مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگرفت اما قابل سرمایه گذاری بود، به کمیته تخصصی ارسال و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید از آن حمایت خواهد شد.

منبع:

About Author