فست فود باز: خراسان رضوی گروهی تحقیقاتی دارویی با مولکول کوچک معرفی کرده که کلسترول را تا ۷۰ درصد در مدلهای حیوانی کم می کند.

به گزارش ساینس دیلی، پس از استاتین ها، دسته بعدی داروهای پیشرو برای کنترل کلسترول مهارکننده های نوع ۹ مبدل پروپروتئین سابتیلیسین/ککسین(PCSK۹) است. این عوامل بسیار موثر به بدن کمک می نماید تا کلسترول اضافی را از خون خارج کند اما برخلاف استاتین ها که به عنوان داروی خوراکی در دسترس می باشد، مهارکننده های PCSK۹ فقط می تواند بصورت تزریقی تجویز شود و این امر مانعی جهت استفاده از آنست.

اکنون تحقیق جدید از پژوهشگران بیمارستان های دانشگاهی(UH) و دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن رزرو آمریکا، یک داروی خوراکی تهیه شده از یک مولکول کوچک را توصیف می کند که سطح PCSK۹ را می کاهد و کلسترول را در مدلهای حیوانی تا ۷۰ درصد کم می کند. این یافته ها نشان دهنده یک راهبرد ناشناخته قبلی برای کنترل کلسترول خواهد بود و ممکنست بر درمان سرطان نیز تاثیر گذارد.

جاناتان اس استاملر، محقق ارشد و استاد برجسته نوآوری قلبی عروقی و استاد پزشکی و بیوشیمی در دانشکده پزشکی کیس وسترن رزرو، می گوید: کاهش کلسترول یکی از مهم ترین روش های درمانی است که ما برای طولانی کردن عمر و صیانت از افراد در مقابل بیماریهای قلبی داریم و هنوز هم نخستین علت مرگ ومیر در دنیای غرب است.

استاملر بیان کرد: استاتین ها تا حالا فقط کلسترول را کم می کنند اما این مورد، یک طبقه دارویی است که تصور می نماییم راه جدیدی برای کاهش کلسترول است؛ روشی جدید برای هدف قرار دادن PCSK۹.

یافته های تحقیق

مرکز تنظیم کلسترول گیرنده های لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL) است که در سطح سلول های کبد قرار می گیرد و کلسترول را از خون حذف می کند و در نتیجه سطح سرمی را کم می کند. PCSK۹ در جریان خون تعداد گیرنده های لیپوپروتئین با چگالی کم را با علامت گذاری برای تخریب آن کنترل می کند. بدین سبب عواملی که PCSK۹ را مهار می کنند، تعداد گیرنده های لیپوپروتئین با چگالی کم را می افزایند و کلسترول را حذف می کنند.

اکسید نیتریک مولکولی شناخته شده است که با باز کردن عروق خونی از حملات قلبی پیشگیری می کند. در این تحقیق جدید استاملر و همکارانش نشان دادند که اکسید نیتریک همین طور می تواند PCSK۹ را هدف قرار داده و آنرا مهار کند؛ بدین سبب کلسترول را کم می کند. آنان یک داروی مولکولی کوچک را شناسایی نمودند که بر افزایش غیر فعال سازی اکسید نیتریک PCSK۹ عمل می کند. موش های تحت درمان با این دارو ۷۰ درصد کاهش کلسترول بد یعنی LDL را نشان می دهند.

فراتر از کلسترول تا سرطان

این یافته ها علاوه بر تاثیر بر متابولیسم کلسترول، ممکنست بر بیماران مبتلا به سرطان تأثیر بگذارد برای اینکه شواهد درحال ظهور نشان میدهد هدف قرار دادن PCSK۹ می تواند اثربخشی ایمنی درمان های سرطان را بهبود بخشد.

استاملر اظهار داشت: PCSK۹ نه فقط گیرنده های LDL را برای تخریب هدف قرار می دهد بلکه موجب تخریب MHC۱(مجموعه سازگاری بافتی اصلی، مولکول های پروتئینی روی غشای سلول های مختلف بدن) روی لنفوسیت ها شده که برای شناسایی سلول های سرطانی استفاده می شود.

PCSK۹ بطور موثری از شناسایی سلول های سرطانی توسط لنفوسیت های پیشگیری می کند. بدین سبب اگر PCSK۹ را مهار کردید، می توانید کنترل سرطان در بدن را تقویت کنید. ممکنست روزی فرصتی وجود داشته باشد که از این داروهای جدید برای این نیاز استفاده نمائیم.

یافته های این تحقیق در مجله Cell Reports انتشار یافته است.

منبع:

About Author