سفارش WHO برای جلوگیری از مبتلا شدن به آبله میمونی

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، ضدعفونی کننده های دست سفارش شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) ویروس آبله میمونی را غیرفعال می کkند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، مردم خیلی از کشورها در حالی به آبله میمونی مبتلا میشوند که امکان دارد به مناطق شیوع این ویروس سفر نکرده باشند. بنابراین سازمان جهانی بهداشت آبله میمونی را بعنوان یک وضعیت اضطرار بهداشت عمومی در سطح جهان معرفی نمود.
تعدادی از پژوهشگران آلمانی این مورد را بررسی کردند که آیا میتوان ویروس آبله میمونی را با دو ماده ضدعفونی کننده سفارش شده توسط سازمان جهانی بهداشت غیرفعال کرد یا خیر. آنان دریافتند که هر دو ماده ضدعفونی کننده به صورت موثر ویروس را در مدت ۳۰ ثانیه غیرفعال می کند.
ویروس های آبله نه تنها از راه تماس مستقیم با ترشحات بدن بلکه از راه دست های آلوده هم قابل انتقال است.
دکتر “تونی مایستر”، نویسنده اصلی این گزارش اظهار داشت: ازاین رو برای پیشگیری از مبتلا شدن به آبله میمونی رعایت بهداشت دست ها ضروریست.
محققان جهت بررسی اثربخشی ضدعفونی کننده های سفارش شده توسط این سازمان، ویروس ها را با یکی از فرمول های سفارش شده این سازمان و همینطور با اجزای اصلی آنها یعنی اتانول و ایزوپروپانول به صورت جداگانه در تماس قرار دادند. بررسی ها نشان داد که هر دو ضد عفونی کننده به اندازه کافی در غیر فعال شدن ویروس موثر هستند.
به گزارش مدیکال اکسپرس، محققان تاکید کردند: از آنجاییکه اغلب ضدعفونی کننده های تجاری حاوی اتانول یا ایزوپروپانول هستند، ویروس را غیرفعال می کنند اما عامل مهم غلظت مواد است که میتوان از روی بسته بندی آنرا خواند. ضدعفونی کننده های حاوی مقادیر ۴۰ تا ۶۰ درصد اتانول یا ۴۰ درصد ایزوپروپانول یا بیشتر در مقابل آبله میمونی مؤثر هستند.

منبع:

About Author