در وبینار راهبردهای مشترک بهداشت محیط و کار با سازمان جهانی بهداشت مطرح شد؛ تعهد ایران در کاهش رد پای کربن در نظام سلامت، مشهود است

فست فود باز: مشاور ارشد منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی (امرو) از نقش رهبری ایران در کاهش آثار کربن از سیستم سلامت در منطقه قدردانی نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، بنابر اعلام وبدا، دکتر ملکهاوی در وبینار «راهبردهای مشترک بهداشت محیط و کار با سازمان جهانی بهداشت» گفت: تعهد جمهوری اسلامی ایران در کاهش رد پای کربن در نظام سلامت، مشهود است. ایران به سرعت درحال بررسی سیستماتیک این موارد بوده و رهبری این اقدام مهم را در منطقه به عهده گرفته است. سازمان بهداشت جهانی از اقدامات ایران حمایت می کند.
وی ادامه داد: در منطقه مدیترانه شرقی که ۲۲ کشور حضور دارند ۷۴۵ میلیون نفر جمعیت ساکن هستند که سالانه یک میلیون نفر از آنان بر اثر آلودگی هوا ناشی از تغییرات اقلیمی جان خودرا از دست می دهند.
وی با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی در این منطقه بیش از سایر بیمارها سبب مرگ سریع انسان ها می شود، افزود: نیمی از کل مرگ و میرها در منطقه مدیترانه شرقی ناشی از آلودگی هوا و توفان ریزگردهاست. طی سالهای آتی در این منطقه مانند برخی نقاط دیگر در جهان شاهد خشکسالی و سیلاب بصورت توام خواهیم بود.
مشاور ارشد منطقه امرو سازمان بهداشت جهانی، بیان داشت: افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ریزگردها و ازدیاد نقاط غیرقابل سکونت بر اثر تغییرات اقلیمی مشکل آینده این منطقه است.
ملکهاوی با بیان اینکه توسعه پایدار بار بیماریهای ناشی از تغییرات ناسالم زیست محیطی را ۲۵ درصد افزایش داده است، اظهار داشت: تقویت حکمرانی و نقش های هماهنگی بخش های سلامت، افزایش پیش گیری از تخریب های زیست محیطی، راه اندازی گفتمان زیست محیطی، توجه دادن سیاستمداران عالیرتبه به اهمیت تغییرات اقلیم، ادغام پایش های زیست محیطی و رصدهای سلامت و تدوین راهنماها برمبنای شواهد علمی در مهار آثار مخرب تغییرات اقلیمی موثر خواهد بود.

About Author