خاتمی: وزارت بهداشت برای اجرای عدالت در پرداختی های کادر سلامت ورود کند

به گزارش فست فود باز، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به سیاستگذاری جهت برقراری عدالت و تناسب در پرداختی های کادر سلامت ورود کند.
سید مرتضی خاتمی در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: با وجود اینکه وزارت بهداشت، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را آغاز نموده اما هنوز تناسب پرداخت ها بین کادر سلامت وجود ندارد.
وی توضیح داد: ایجاد تناسب پرداختی ها بین خود پزشکان و بین پزشکان و پرستاران از ضروریات است. بطورمثال پرداخت سهم عادلانه در میان کادر اتاق عمل شامل جراح، کمک جراح، متخصص بیهوشی و تکنسین ها؛این روند شامل تعرفه های رشته های مختلف پزشکی مانند رشته های داخلی و جراحی، همچون رشته های روانپزشکی، اطفال و داخلی نیز حاکم است. همین طور پزشکان شاغل در زمینه بهداشت و شاغلین حوزه درمان.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که باید تناسب پرداخت در میان کادر سلامت باشد، اظهار داشت: فقدان عدالت در پرداختی ها، حلقه مفقوده سیستم سلامت است که باید وزارت بهداشت به آن ورود کند؛ وزارت بهداشت همگام با اقدامات جاری خود، باید سیاستگذاری جهت برقراری تناسب و تعادل در پرداخت اجزاء مختلف مجموعه های تحت مسئولیت خود داشته باشد تا انگیزش و گرایش حفظ و تقویت شود.

About Author