معاون سازمان نظام پرستاری خبر داد ورود بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری به سرانه سالانه سلامت

به گزارش فست فود باز، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با اشاره قرار گرفتن بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سرانه سالانه سلامت از سال آتی، اظهار داشت: امیدواریم بدنبال این خبر مسرت بخش دیگر دغدغه این بخش هم رفع گردد و لازم نباشد بدنبال تامین منابع مالی باشیم.
حمیدرضا عزیزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: در اجرای قانون تعرفه گذری خدمات پرستاری با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، چالش اصلی ما تامین منابع طرح بود و برای امسال هم تلاش بسیار زیادی کردیم که بالاخره بودجه ۵۲۰۰ میلیارد تومانی طرح تصویب شود اما بحث اصلی ما این بود که تعرفه خدمات پرستاری باید مثل سایر تعرفه ها نظیر ویزیت، تجهیزات، هتلینگ و… در سرانه سلامت قرار گیرد که هر سال متناسب با تورم و افزایش سایر تعرفه ها، این بخش هم بودجه پایداری برای اجرا داشته باشد.
وی اضافه کرد: اتفاق خوب و مهمی که بتازگی رخ داده این است که وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دولت مقرر کردند که تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سال ۱۴۰۲ در سرانه سلامت دیده شود. امیدواریم بدنبال این خبر مسرت بخش دیگر دغدغه این بخش هم رفع گردد و لازم نباشد ما بدنبال تامین منابع مالی باشیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری درباره ی بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: بعد از کارشناسی های انجام شده عدد بودجه مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است و منتظر تایید نهایی آن هستیم. باید با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وضعیت معیشتی پرستاران بهتر شده و عدالت در پرداختی های سیستم سلامت نیز محقق شود.
وی درباب آخرین وضعیت پرداخت ها ذیل تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بیان کرد: حدود یک سوم بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون توسط سازمان برنامه و و بودجه به سازمان های بیمه گر پرداخت شده است. از این مقدار در مقطعی به ویژه در بیمارستان های وزارت بهداشت پرداخت هایی علی الحساب به پرستاران صورت گرفت که آنها هم مبنای درستی نداشت و از جهاتی حتی شکاف ها و اختلافات دریافتی را بیشتر هم کرد. امیدواریم تا پیش از اتمام سال جاری سازمان برنامه و بودجه دو سوم بقیه بودجه طرح را هم پرداخت کند تا بتوان گفت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱ به شکل کامل اجرا شده است.
وی اضافه کرد: در پرداختی های انجام شده طی مدت اخیر پرستاران کلا ۳ ماه برمبنای تعرفه گذاری خدمات پرستاری دریافتی داشته اند که میانگین برای سه ماه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند. این سه ماه که بابت آن پرداخت هایی به پرستاران صورت گرفت مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است.
او اشاره کرد: امیدواریم با دیده شدن بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت از سال آتی دیگر شاهد مشکلاتی که امسال با آنها درگیر بودیم، نباشیم.

About Author