در گفت وگو با فست فود باز تشریح شد سرانجام ساخت واکسن MRNA کرونا در ایران

به گزارش فست فود باز، عضو کمیته ملی واکسن کرونا با تکیه بر این که نمی توان برای هر جهش ویروس کرونا یک واکسن ساخت، اظهار داشت: اثبات شده است که حتی واکسن های بر مبنای سویه های قبلی هم ما را به هدف کاهش مرگ می رسانند و نیازی نیست که با هر جهش از کرونا، یک واکسن جدید بسازیم.
دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با واکسن های کرونای ایرانی ساخته شده، اظهار داشت: هنوز تاریخ انقضای این واکسن ها سر نیامده است. حدود ۵۰ میلیون دز واکسن ذخیره داریم و هم اکنون هم شاید روزانه حداکثر ۵۰ هزار دز واکسن تزریق شود؛ بنابراین دیگر نیازی به تولید و ذخیره سازی واکسن وجود ندارد مگر این که یا این ۵۰ میلیون دز مصرف شود و یا تاریخ انقضا ۲ ساله آن سر برسد.
نمی توان برای هر جهش کرونا یک واکسن ساختوی در رابطه با امکان تغییر واکسن های کرونا بر مبنای سویه های جدید بیماری، خاطرنشان کرد: قصد ما از واکسیناسیون کرونا فقط کاهش بستری و مرگ و میر است. می دانیم که ابتلای پس از تزریق واکسیناسیون هم وجود دارد ولی شدت بیماری با تزریق واکسن به قدری کاسته می شود که احتیاج به بستری وجود نخواهد داشت و بیماری منجر به فوت هم نخواهد شد.
او افزود: ازاین رو اثبات شده است که حتی واکسن های بر مبنای سویه های قبلی هم ما را به هدف کاهش مرگ می رسانند و نیازی نیست که با هر جهش از کرونا، یک واکسن جدید بسازیم. با عنایت به این که در سویه اومیکرون چندین جهش وجود دارد، ازاین رو این تصور که باید برای هر جهش یک واکسن ساخت، ممکن و مقدور نیست.
قانعی تصریح کرد: واکسن های موجود و حتی تلفیقی از واکسن ها، می تواند ما را به هدفی که از واکسیناسیون داریم، برساند. البته برخی کشورها آمدند واکسنی که بر مبنای سویه دلتا بود را حفظ کردند و سویه اومیکرون را هم به آن اضافه کردند تا تلاشی جهت استفاده از واکسن دوگانه باشد اما در عمل تفاوت چندانی با واکسیناسیون های قبلی که یادآور آن بموقع تزریق می شد، نداشت. بنابراین ساخت واکسن بر مبنای سویه های جدید بعنوان یک لزوم قلمداد نشد.
سرانجام ساخت واکسن MRNA کرونا در ایرانوی در پاسخ به سوالی در رابطه با سرنوشت ساخت واکسن MRNA کرونا در ایران، توضیح داد: این واکسن هم مجوز کارآزمایی بالینی دریافت کرده است اما با عنایت به آنکه حدودا دیگر کسی نیست که واکسن کرونا نزده باشد تا تحت بررسی قرار گیرد، روند مطالعه آن با سایر واکسن های کرونا متفاوت است؛ به این صورت که اثر آنرا بعنوان واکسن یادآور بررسی خواهند کرد تا مشخص شود واکسن MRNA در مقایسه با واکسن ویروس کشته شده یا پروتئین نوترکیب چه اثری خواهد داشت.
عضو کمیته ملی واکسن کرونا، تصریح کرد: یکی از اشکالات ما اینست که مردم زمانی به کرونا حساس می شوند که آمار مرگ و میر بالا برود که این یعنی همان زمان تعداد مبتلا شدن هم بالا است و بنابراین امکان دارد شکایت کنند که واکسن عارضه دارد، در حالیکه زمانی خویش را واکسینه می کردند که ممکن بود بیماری وارد بدن شان شده باشد.
لزوم تزریق واکسن یادآور کرونا بعد از شش ماهوی اضافه کرد: بهترین زمان واکسیناسیون وقتی است که بیماری شدت پیدا نکرده و گردش بالایی ندارد؛ ازاین رو به جهت اینکه بتوانیم مدارس و دانشگاه ها را باز نگه داریم و اقتصاد فعالی داشته باشیم تنها یک راه داریم که آنهم واکسیناسیون است؛ پس به شکل جدی سفارش می نماییم کسانی که شش ماه از آخرین تزریق واکسن شان گذشته است حتما یک دز دیگر واکسن تزریق کنند.
۲۰ میلیون فرد پرخطر در اولویت تزریق واکسنقانعی با تکیه بر ضرورت تزریق واکسن یادآور به ۲۰ میلیون فرد در خطر، خاطرنشان کرد: بیماران قلبی، دیابتی ها، کسانی که فشارخون بالا دارند، افراد چاق، افراد بالای ۶۰ سال و… حتما باید دز یادآور واکسن را تزریق کنند.
او در رابطه با پیشبینی روند بیماری در کشور، اظهار نمود: هر کسی در این ایام پیش بینی نماید احیانا نظر شخصی اش را خواهد گفت؛ بر این اساس فکر می کنم اعلام بروز موج برای شرایط فعلی برخلاف اوایل شیوع بیماری، مناسبتی ندارد؛ چونکه هیچگاه نیست که کرونا در ایران و همینطور دنیا نباشد. فقط سویه های جدید بیماری که شیوع پیدا می کند، سرایت افزایش خواهد یافت. با عنایت به سرایت پذیری بالای اومیکرون و زیرشاخه های آن، ازاین رو پیشبینی می نماییم که هم اکنون هم بیماری در اشکال مختلف در گردش است ولی بستری و مرگ و میر کمتری دارد.

منبع:

About Author