فست فود باز: به گزارش فست فود باز، بر مبنای یک مطالعه جدید، مصرف مقدار کم و متوالی بادام زمینی آب پز به غلبه بر واکنش های ناشی از حساسیت کودکان کمک می نماید.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، این مطالعه که در مجله «حساسیت بالینی و تجربی» (Clinical & Experimental Alergy) انتشار یافت، نشان داد ۸۰ درصد از کودکان دارای حساسیت به بادام زمینی بعد از آزمایش، آلرژی به خوردن بادام زمینی را از دست می دهند.
از آنجاییکه بیشتر از سه درصد از کودکان در کشورهای غربی به بادام زمینی حساسیت دارند، متخصصان همچون دانشمندان دانشگاه فلیندرز در ایالات متحده می گویند کارآزمایی بالینی جدید می تواند به ایجاد یک درمان جدید برای کاهش خطر مواجهه تصادفی با بادام زمینی و بهبود کیفیت زندگی کودکان حساس به بادام زمینی کمک نماید.
مطالعه جدید آنها بر مبنای یافته های قبلی است که گرما بر ساختار پروتئین و خواص حساسیت زای بادام زمینی تأثیر می گذارد و احتمال بروز واکنش های آلرژیک شدید را می کاهد.
متخصصان آزمایش کردند تا ببینند درمانی که افزایش تدریجی مقدار مصرفی بادام زمینی جوشانده شده و به دنبال آن بادام زمینی بو داده را عرضه می کند، می تواند به کودکان کمک نماید بر حساسیت خود به بادام زمینی غلبه کنند یا خیر.
“تیم چاتاوی”، یکی از نویسندگان، در اطلاعیه ای اظهار داشت: ابتدا دزهای کوچک و فزاینده آجیل جوشانده به کودکان دادند تا حساسیت آنها تا حدی کاهش پیدا کند و هنگامی که آنها هیچ علامتی از واکنش حساسیت زا نشان ندادند، در مرحله بعد درمان، برای بالا بردن تحمل آنها دز بیشتری بادام زمینی بو داده به آنها داده شد.
متخصصان از ۷۰ کودک شش تا ۱۸ ساله دارای حساسیت به بادام زمینی خواستند به مدت ۱۲ هفته بادام زمینی ۱۲ ساعت جوشانده شده، به مدت ۲۰ هفته بادام زمینی دو ساعت جوشانده شده و به مدت ۲۰ هفته بادام زمینی بو داده مصرف کنند.
متخصصان دریافتند ۵۶ نفر از ۷۰ شرکت کننده (۸۰ درصد) در رویارویی با دز هدف روزانه مصرف ۱۲ بادام زمینی بو داده، بدون واکنش آلرژیک بودند و حساسیت نداشتند.
این مطالعه خاطرنشان کرد در حالیکه عوارض جانبی در رابطه با درمان در بیشتر از ۶۰ درصد از شرکت کنندگان گزارش شد، در نهایت فقط سه نفر از کارآزمایی انصراف دادند.
“لوک گرزسکوویاک”، نویسنده دیگر این مطالعه اظهار داشت: کارآزمایی بالینی ما نشانه های اولیه امیدوارکننده ای نشان داده است. این که جوشاندن بادام زمینی به صورت مصرف مقدار متوالی بادام زمینی جوشانده و بو داده در مدت زمان طولانی، امکان دارد روشی ایمن و موثر برای درمان کودکان حساس به بادام زمینی عرضه کند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، با این وجود، متخصصان اخطار می دهند این روش درمانی امکان دارد برای همه کارساز نباشد اما اضافه می کنند که آنها درحال درک بهتر عواملی اند که می توانند بر چگونگی واکنش افراد به درمان تأثیر بگذارند.
در حالیکه این یافته ها نویدبخش اند، متخصصان اضافه می کنند نتایج به تایید در یک کارآزمایی بالینی قطعی بزرگ تر هم نیاز دارند.

About Author