تشکیل کمیته علمی بررسی وضعیت مسمومیت دانش آموزان قمی

به گزارش فست فود باز، سخنگوی وزارت بهداشت از تشکیل کمیته ی علمی ویژه ای با دستور وزیر بهداشت جهت بررسی مستمر علت و وضعیت مسمومیت برخی از دانش آموزان در قم اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، پدرام پاک آیین، اظهار داشت: این کمیته با تلفیقی از استادان برجسته دانشگاه های علوم پزشکی استانهای قم، تهران و برخی دیگر از دانشگاه ها در سطح ملی تشکیل می شود و معاون درمان وزیر بهداشت، مسئول تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات آن است.
بنابر اعلام وبدا، وی ادامه داد: مسئولیت این کمیته بررسی شواهد علمی و آزمایشگاهی مسمومیت های شماری از دانش آموزان در قم است و یافته های این کمیته ی علمی از راه رسانه ها در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

About Author