معاون بهداشت وزارت بهداشت: اجرای طرح پزشک خانواده شهری در آینده نزدیک در کشور

فست فود باز: معاون بهداشت وزارت بهداشت از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در آینده نزدیک در کشور آگاهی داد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا دکتر حسین فرشیدی در حاشیه جلسه مشترک دکتر احمد المنظر- مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت – با معاونان بهداشت، درمان و آموزش و مدیران سازمان های تابعه وزارت بهداشت، اظهارکرد: نشست بسیار خوبی بود و این فرصت به وجود آمد که جلسه ای با دکتر المنظری داشته باشیم و در این جلسه موضوعات مختلفی همچون اجرای طرح پزشک خانواده و پوشش همگانی برای همه عنوان شد.

وی اظهار داشت: در مورد وضع موجود شبکه بهداشت و کل خدماتی که در زمینه بهداشت ارائه می شود همین طور اجرای پزشک خانواده شهری در آینده نزدیک در کشور مواردی را مطرح کردم.

به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت مناسب فاکتورهای سلامت ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، نقش شبکه بهداشت و درمان و نیروهای حوزه سلامت را در این موفقیت ها باارزش دانست و اظهارکرد: تقویت ساختار شبکه بهداشت کشور بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

About Author