توضیحات معاون استاندار لرستان درباب اخبار منتشره در ارتباط با مدارس بروجرد

فست فود باز: فست فود باز: لرستان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان درباب رویدادهای اخیر دو دبیرستان دخترانه در بروجرد توضیحاتی ارائه داد.
مجید منعمی هفتم اسفندماه در رابطه با اخبار منتشره پیرامون مدارس احمدیه و پانزده خرداد بروجرد عنوان کرد: جای نگرانی نیست و مشکل خاصی برای سلامت دانش آموزان وجود ندارد البته علت یابی این مساله نیازمند بررسی تخصصی و دقیقتر است.

وی اشاره کرد: آمار و ارقامی که در فضای مجازی و برخی رسانه ها درباب تعداد دانش آموزان منتقل شده به بیمارستان مطرح گردیده است واقعیت نداشته و در حقیقت آماری که گاهی انتشار یافته گمانه زنی رسانه ای است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اعلان اینکه علت موضوع به وجود آمده برای دانش آموزان بروجردی بصورت تخصصی درحال بررسی است، اشاره کرد: گروههای متخصص درحال بررسی دقیق موضوع هستند و نتیجه قطعی بررسی ها نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

منعمی اظهار داشت: هرگونه خبری در اینطور موارد از طرف مراجع مشخص و بصورت رسمی اعلام می شود و پس شهروندان اخبار را از مبادی رسمی دریافت نمایند و به شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می شود توجه نداشته باشند.
وی در رابطه با شرایط دانش آموزانی که در یکی دو روز اخیر با این مساله روبه رو شده و به مراکز درمانی منتقل شده بودند، اظهار داشت: خوشبختانه حال عمومی همه این افراد مساعد است و فقط چند دانش آموز به سبب فشار ناشی از استرس تحت مراقبت قرار گرفتند که حال عمومی آنها نیز مساعد است.

منبع:

About Author