بررسی بودجه ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل پزشکی و کسب و کارهای حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

فست فود باز: فست فود باز: با تصویب مجلس، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، و شاغل در کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (س) و (ع) و (ص) تبصره ۶ لایحه به شرح زیر تصویب گردید.
س – متن زیر به انتهای جزء(۱) بند(پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود.
«شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
ع- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰منظور می شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک دفعه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.
ص- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، موظفند از پایانه فروشگاهی بهره گیرند. با مستنکفین از اجرای این حکم طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود.

About Author