معاون وزیر بهداشت مطرح کرد اجرای سند سلامت بخش در جهت کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان

به گزارش فست فود باز، معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اشاره به اجرای طرح «سلامت بخش» در سه استان و مجانی شدن خدمات بستری برای بیمارانی که در چارچوب نظام ارجاع رجوع می کنند، اظهار داشت: امیدواریم این طرح تشویقی باشد که مردم از راه نظام ارجاع رجوع کنند؛ چونکه خیلی از مشکلات حوزه سلامت را رفع کرده و پرداخت از جیب بیماران را هم می کاهد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر سعید کریمی در مراسم رونمایی از سند «سلامت بخش»، اظهار داشت: بر مبنای قانون ما نسبت به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع مکلف هستیم و بر همین مبنا از آغاز دی ماه، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا شد.
کریمی اضافه کرد: البته این برنامه عقبه چند ساله داشته است، اما تکمیل آن و اتصال آن از سطح یک به سطح دو که سطح بیمارستانی و تخصصی است و سطح سه بعنوان سطح فوق تخصصی مطرح بود که اقدامات آن انجام شد.
کریمی اظهار داشت: بخشی از این برنامه بحث مشوق ها عنوان شد و در جهت دستور رئیس جمهور در زمینه کاهش پرداخت از جیب مردم، در این عرصه اقدام شد و امروز از سند «سلامت بخش» برای اجرای آزمایشی این مشوق ها رونمایی کردیم.
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: بر طبق این سند در سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان خدماتی که از مسیر ارجاع آمده باشند و بیمه ای و ضروری باشند، در زمره مشوق ها قرار گرفته و به صورت مجانی به بیماران عرضه می شوند. البته خدمات زیبایی و غیرضروری در زمره این خدمات نیست، بلکه خدمات ضروری را که هزینه هایش می تواند برای مردم کمرشکن باشد، زیر پوشش این طرح بوده و به صورت مجانی در این سه استان و با شرط مسیر ارجاع عرضه می شوند.
کریمی اظهار داشت: امیدواریم تشویقی باشد که مردم از راه نظام ارجاع رجوع کنند. چونکه خیلی از مشکلات حوزه سلامت را رفع کرده و پرداخت از جیب را هم می کاهد.

منبع:

About Author