امیدی تازه برای تقویت ماهیچه ها در دوران سالمندی

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که اختلال در چرخه ترمیم میتوکندری های ناکارآمد و بازیابی ارتباط بین اندامک ها و اجزای سلولی در بدن، با بروز یا پیشرفت بیماری های در رابطه با افزایش سن مانند بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ مرتبط می باشد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایندیپندنت، میتوکندری ها اجزای تخصصی یا اندامک هایی در داخل هر سلول و مسئول تولید انرژی هستند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که عملکرد میتوکندری برای سلامت کلی بدن حیاتی می باشد و در این مطالعه هم متخصصان دریافتند که پس یک جلسه ورزش کردن در بدن یک چرخه تخریب و سپس ترمیم میتوکندری ها رخ می دهد و پس از مرحله ترمیم، بدن توان خویش را بازیافته و عملکرد آن بهینه می شود.
آنها فرایند سلولی در ارتباط با واکنش ماهیچه ها به ورزش را شناسایی کرده اند و معتقدند که این یافته می تواند به کشف راهکار جدیدی برای تقویت عملکرد ماهیچه ها در سنین پیری و دوران سالخوردگی منجر شود.
متخصصان امیدوارند این یافته بعنوان یک مداخله ضدپیری، افت ماهیچه ای را که با افزایش سن رخ می دهد به تاخیر اندازد.
دکتر کیت بلک ول از نویسندگان این مطالعه توضیح می دهد: وقتی می بینیم ماهیچه های ما بعد از یک جلسه ورزش کردن در روندی از خستگی و سپس ترمیم قرار می گیرند، در واقع این چرخه دینامیکی میتوکندری را از سر می گذرانند. در این فرآیند با مداخله میتوکندری در سطح سلولی، ماهیچه ها نتایج متابولیکی ورزش را مدیریت کرده و در نهایت توانایی عملکردی خویش را بعد از پشت سر گذاشتن مرحله خستگی و فروپاشی، بازیابی می کنند.
مطالعات آزمایشگاهی روی گونه ای کرم میکروسکوپی نشان داد که در کرم های جوان بعد از یک جلسه تحرک مانند خزیدن یا حرکت در آب، مرحله بازیابی عملکرد و ترمیم میتوکندری سریعتر رخ می دهد در صورتی که در کرم های بزرگسال و پیر، میتوکندری نمی تواند به سرعت مرحله ترمیم را پشت سر بگذارد که این امر ناشی از بالا بودن سن در این جانوران است.
سپس متخصصان مداخلات شناخته شده و درازمدتی مانند مولکول «ای ام پی کی» (AMPK) را آزمایش کردند. این مولکول تنظیم کننده کلیدی در حین ورزش است و به بازسازی و متابولیسم میتوکندری هم کمک می نماید.
مطالعات نهایی نشان داد که افزایش سطح این مولکول در کرم ها، تندرستی و حفظ عملکرد حرکتی آنها را حتی در طول پیری بهبود می بخشد.
متخصصان می گویند: این یافته برای بازیابی عملکرد و تقویت عضلات در سالمندان امیدبخش است و تعیین این که چگونه شکل پذیری شبکه میتوکندری بر تندرستی و طول عمر و بیماری های در رابطه با پیری در انسان تأثیر می گذارد، بسیار جالب توجه خواهد بود.
جزئیات این مطالعه در مجله «پی ان ای اس» (PNAS) انتشار یافته است.

منبع:

About Author