ارائه خدمت درمانی هلال احمر به بالای ۳۰۰۰ نفر

فست فود باز: معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر آخرین وضعیت ارائه خدمت به مراجعین مراکز درمانی، توانبخشی و داروخانه های این معاونت را تشریح نمود.

دکتر پیمان نامدار در گفتگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت ارائه خدمات انجام شده در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر در ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، اظهار داشت: از زمان شروع طرح نوروزی تا ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، مجموعا تعداد مراجعین درمانی سه هزار و ۱۰۱ نفر بوده است که ارائه ی خدمت به آنها انجام شده است. همینطور تعداد مراجعین توانبخشی در کشور ۲۴۳ نفر و تعداد مراجعین به داروخانه های ما نیز ۶۱۵ نفر بوده است که ارائه خدمات لازم به این مراجعین نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات درمانی در ارتباط با استان آذربایجان غربی بوده که بالغ بر ۱۷۴۶ نفر به مراکز درمانی ما مراجعه نموده و خدمات دریافت کرده اند، اضافه کرد: همینطور بیشترین تعداد مراجعین توانبخشی به ترتیب با ۵۸ و ۵۲ نفر در ارتباط با استانهای مازندران و کرمان بوده است.

نامدار همینطور اظهار داشت: بیشترین تعداد مراجعین به داروخانه های هلال احمر نیز در ارتباط با استان یزد با ۴۷۵ نفر بوده است.

منبع:

About Author