فست فود باز: فست فود باز: خراسان رضوی مرکز کنترل و پیش گیری از بیماری آمریکا اظهار نمود که یک کودک از هر ۳۶ کودک در این کشور، به اختلال اوتیسم مبتلا هست.
به نقل از ویفروم، در ایالات متحده طی۲۰ سال قبل از هر ۱۵۰ کودک، یک نفر مبتلا به اوتیسم بوده است که تعدادی از عوامل موثر در افزایش آمار، آگاهی و غربالگری بهتر برای اوتیسم، تغییر در معیارهای تشخیصی و عوامل محیطی یا ژنتیکی است.
اختلالات طیف اوتیسم بسیار متنوع هستند و پیشرفت های بسیاری در افزایش آگاهی و پذیرش اوتیسم در سالهای اخیر انجام شده است.
طبق گزارش مرکز کنترل و پیش گیری از بیماریها، شیوع اوتیسم در میان کودکان ایالات متحده در سالهای اخیر بطور قابل توجهی بالا رفته است.
در صورتیکه ۶.۷ کودک از هر ۱۰۰۰ کودک در سال ۲۰۰۰، مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تشخیص داده شد و این تعداد به ۲۷.۶ در هر ۱۰۰۰ کودک تا سال ۲۰۲۰ بالا رفته و دلیلهای این افزایش بطور کامل شناخته نشده و احتمالاً پیچیده است.
افزایش تعداد کودکان مبتلا به اوتیسم، اهمیت شناسایی و مداخله سریع برای مساعدت با کودکان مبتلا به این اختلال را برای رسیدن به نتایج بهتر برجسته خواهدنمود.
سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که اختلالات طیف اوتیسم با درجاتی از مشکل در تعامل اجتماعی و ارتباطات مشخص می شود و الگوهای غیر معمول فعالیت ها و رفتارها نیز در این افراد اهمیت دارد.

منبع:

About Author