در گفت وگو با فست فود باز اعلام شد کمبود ۷۰ هزار نیروی پرستاری در کشور

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تشریح جزییات استخدام پرستاران در آزمون جدید این وزارتخانه و با اشاره به معضل کمبود پرستار در کشور، اظهار داشت: نزدیک به ۷۰ هزار نفر کمبود نیروی پرستاری در تمام بخش ها وجود دارد تا به عدد استاندارد مورد نیاز در این بخش برسیم.
دکتر عباس عبادی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت استخدامی پرستاران، اظهار داشت: ۲۵ هزار نفر مجوز استخدامی پیگیری شده است که از این تعداد ۵۰ درصد سهم گروه پرستاری است و ۸۸۸۰ نفر پرستار مستقیم در قسمت درمان، ۳۵۰۰ نفر در اورژانس های پیش بیمارستانی و ۲۷۰ نفر همکار بهیار در این دوره پس از سال ها استخدام خواهند شد.
او تصریح کرد: مبحث تبدیل وضعیت پرستاران همچنان به قوت خود باقی است و پیگیر آن هستیم اما، همکارانی که در دوره کرونا در کنار مردم ایستادند می توانند از امتیازات ویژه ای در این بخش استفاده نمایند که در کارگروه های مربوطه، سطح بندی و امتیاز بندی در حال انجام می باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجوز استخدام های اخیر می تواند برطرف کننده کمبود پرستار در کشور باشد یا خیر؟، توضیح داد: با توجه به توسعه تخت های بیمارستانی بخصوص در دو سال قبل این تعداد نیرویی که جذب می شود در بهترین حالت شاید بتواند جبران کننده نیرو به ازای تخت های جدید باشد و این درحالی است که سالانه برخی از همکاران هم بازنشست می شوند.
عبادی با تکیه بر این که جذب نیروی جدید تنها کمک می نماید که کمبود پرستار عمیق تر نشود، اظهار نمود: همچنان باید فضای استخدام بیشتر فراهم باشد، در این حوزه امیدواریم به زبان مشترک با سازمان های فرا وزارتی برسیم که درک کنند مردم از کمبود نیروی پرستاری صدمه می بینند؛ ازاین رو برای صیانت از حقوق مردم خواهش می کنم سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه با وزارت بهداشت همکاری کند تا جذب حداکثری نیرو در این بخش اتفاق افتد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون میانگین کشوری پرستار به تخت ۰.۹۵ است، خاطرنشان کرد: در بعضی مناطق این عدد از ۰.۶ تا ۱.۲ متغیر است؛ اما استاندارد ما ۱.۸ است که فاصله قابل توجهی با تعداد موجود دارد؛ در واقع نزدیک به ۷۰ هزار نفر کمبود نیروی پرستاری در تمام بخش ها وجود دارد تا به عدد استاندارد مورد نیاز برسیم.
بیشتر بخوانید:
امکانات فراهم است؛ پزشک و پرستار نداریم معاون پرستاری وزارت بهداشت، تصریح کرد: البته هم اکنون ۷۰ هزار نفر پرستار هم برای استخدام وجود ندارد. در بسیاری از مناطق کشور مانند شهر تهران وقتی فراخوان استخدام زده می شود حتی داوطلبی وجود ندارد اما در بعضی مناطق تراکم پرستاران فارغ التحصیل را داریم و این عدم تعادل هم یکی از نکات صدمه زا است.
وی در خاتمه ضمن اشاره به نزدیکی به برگزاری انتخابات سازمان نظام پرستاری هم بیان نمود: سازمان نظام پرستاری یک دستاورد حرفه ای است که مرهون زحمات همکاران ما در ادوار گذشته بوده است و تاکید بنده مشارکت حداکثری همکاران پرستار است تا همکاران موثر شانس حضور در هیئت مدیره ها و شورایعالی سازمان را داشته باشند و این سازمان هم به حرفه مند شدن رشته پرستاری و ایفای حقوق مردم در جهت دریافت خدمات باکیفیت پرستاری کمک نماید.

منبع:

About Author