تاکید وزیران بهداشت گروه ۷ بر دسترسی بیشتر به واکسن و دارو

فست فود باز: فست فود باز: وزیران بهداشت کشورهای گروه ۷ بر اهمیت تلاش ها برای افزایش دسترسی به واکسن و داروهای درمانی برمبنای تجربیات آموخته شده از همه گیری جهانی کرونا تاکید نمودند.
به گزارش فست فود باز به نقل از شبکه «ان اچ کی»، روز گذشته (شنبه) این وزرا در شهر «ناگاساکی» در جنوب غرب ژاپن گفتگوی دو روزه ای را شروع کردند.
«کاتو کاتسونوبو»، وزیر بهداشت ژاپن در سخنان افتتاحیه خود به عنوان رییس این جلسه اظهار داشت که برای پاسخ به وضعیت های اضطراری، ایجاد یک سیستم بهداشتی انعطاف پذیر در دوران عادی مورد نیاز است.
وی همین طور اظهار امیدواری کرد که با هدف مشارکت برای آینده سالم تر، وزیران بهداشت گروه ۷ درباره ی پیشگیری، آمادگی و پاسخگویی به وضعیت های اضطراری بهداشت عمومی گفتگو کنند و دستورالعمل و اقدامات لازم برای اتخاذ تصمیمات نهایی را عرضه کنند.
در روز اول این وزیران موافقت کردند که قبل از وقوع هر همه گیری جدیدی مهمست تا کشورها همچون کشورهای درحال توسعه به واکسن، داروهای درمانی و کیت های آزمایشی دسترسی بیشتری داشته باشند.
آنها همین طور تایید کردند که از صندوق به وجود آمده در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با همه گیری های جهانی در آینده به نحو بهتری استفاده می کنند.

About Author