شرایط اهدای بافت و نسوج از کسانی که به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، چیست؟

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان درباره ی شرایط اهدای بافت و نسوج از کسانی که به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند توضیح داد و اظهار داشت: کافی است هر فردی که فوت می کند و خانواده تصمیم به اهدای نسوج می گیرند بیمارستان یا اورژانس را از نیت خود آگاه کند.
دکتر امید قبادی در گفت و گو با ایسنا، درباب اهدای بافت و نسوج از افرادی که به مرگ عادی از دنیا رفته اند، توضیح داد: هر فرد مرگ مغزی یا مرگ قلبی می تواند یک تا ۵۳ نسج خود شامل قرنیه ها، تاندون و… را اهدا کند. ممکنست برخی فکر کنند این کار به مفهوم مثله شدن پیکر شخص فوت شده، است؛ درحالی که در برداشت اعضای قابل پیوند تنها یک برش جراحی به انجام می رسد.
وی توضیح داد: این کار مانند این است که فردی عمل قلب باز انجام دهد که خیلی دقیق کالبد ترمیم می شود و بدون تغییر شکل در اختیار خانواده قرار می گیرد. درمورد نسوج هم به همین صورت است؛ یعنی اگر مقرر است نسجی برداشته شود یک برش در آن قسمت زده می شود و بجای آن پروتز مخصوص هم عرض و هم اندازه نسج برداشته شده، جایگذاری می شود و بازهم کالبد بدون تغییر شکل در اختیار خانواده قرار می گیرد.
اهدای نسج و نجات معلولیت وی با تأکید بر این که اهدای نسج موجب نجات معلولیت می شود، اشاره کرد: فردی که نیازمند نسوج است ممکنست سالیان طولانی فلج روی تخت بماند درحالی که با یک پیوند تاندون مشکلش برطرف می شود؛ یا این که سالها با بدشکلی در هر نقطه ای از بدنش مواجه می باشد درحالی که با یک پیوند پوست این مساله برطرف می شود. در نتیجه بنظر می رسد برای ایجاد زندگی آسان تر پیوند نسوج ارزش بالایی دارد.
پیوند نسوج محدودیت زمانی ندارد نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان، اشاره کرد: وقتی اعضا از پیکر شخص مرگ مغزی شده خارج می شود تنها یک زمان محدود می تواند خارج از بدن باشد؛ بطورمثال قلب و ریه را در وضعیت خاص می توان ۴ تا ۶ ساعت و کبد، روده کوچک و لوزالمعده را ۱۰ تا ۱۸ ساعت و کلیه را ۲۴ تا ۳۶ ساعت بیرون از بدن نگه داشت و اگر بیش از این بگذرد دیگر قابل پیوند نیستند اما در مورد نسوج این محدودیت زمانی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
۲۵ هزار نفر در فهرست پیوند عضو در کشور/ سالی ۷۰۰۰ عضو سالم زیر خاک می رود وی ادامه داد: زمانی که نسج از بدن خارج می شود در بانک نسوج فرآوری می شود؛ یعنی اول سلول های آن به شکل کامل کشته می شود و آنرا به محصولات مختلف تبدیل می کنند و ۵ تا ۱۰ سال می توانند در بانک نسوج نگهداری کنند.
وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: فردی که یک توده استخوانی در فک خود دارد و توده را خارج می کند گرفتار افتادگی فک می شود و باید با سیمان استخوانی، جایگزین فک اصلی برایش فک را ترمیم نماییم. هر یک گرم سیمان استخوانی که از خارج از کشور وارد می شود قیمت به شدت بالایی دارد و برای هر توده کوچک فک به ۳۰ گرم سیمان استخوانی لازم است.
ارزبری بالای واردات مواد مورد نیاز پیوند نسوج وی ادامه داد: هم اکنون به سبب این که اهدای نسوج در ایران آن طور که باید در میان مردم رایج نیست، یک _ هشتم مواد مورد نیاز برای پیوند نسوج در ایران تولید می شود و هفت _ هشتم دیگر باید از خارج از کشور وارد شود که ارز بری بالایی دارد. هرچه که رضایت به اهدای نسوج افزایش یابد تولیدات داخلی ما بیشتر می شود و میزان نیاز کشور را از تولیدات داخلی فراهم می نماییم و دیگر می توان گفت مبالغ برای گیرنده نسج هم بسیار کاهش پیدا می کند.
نحوه اعلام رضایت برای برداشت بافت و نسوج او درباب روند اعلام رضایت افراد برای اهدای نسوج فرد فوت شده، توضیح داد: الان مسئولیت عمده برداشت نسوج با دو مرکز است؛ اول واحدهای اهدای عضو و دوم اتاق های تشریح سازمان پزشکی قانونی که در نتیجه کافی است هر فردی که فوت می کند و خانواده تصمیم به اهدای نسوج می گیرند بیمارستان یا اورژانس را از نیت خود آگاه کند تا آنها با پزشکی قانونی تماس بگیرند و بلافاصله فرد به پزشکی قانونی اعزام شده و بعد از برداشت نسوج برای خاکسپاری کالبدش تحویل خانواده داده شود.
زمان طلایی اهدای نسوج وی در پاسخ به این پرسش که زمان طلایی اهدای نسوج چه مدت است؟، بیان کرد: هر فردی که فوت می کند اگر در کمتر از ۶ ساعت به سردخانه منتقل شود تا ۴۸ ساعت می شود نسوج و تا ۲۴ ساعت قرنیه چشمش را اهدا کرد اما اگر در سردخانه قرار نگیرد تا ۲۴ ساعت امکان اهدای نسوج و تا ۱۲ ساعت امکان اهدای قرنیه وجود دارد.

منبع: