یک روانشناس: معماری قدیمی حریمی امن برای خانواده ها در نظر داشت

به گزارش فست فود باز، لرستان یک روانشناس اظهار داشت: در گذشته خانه های قدیمی طراحی جالب و جذابی داشتند، اندرونی و بیرونی و پرده هایی که در ورودی منازل نصب می شد از این جریان حکایت داشت؛ به جهت اینکه حریم خانه از دید افراد غریبه مخفی بماند و در چنین خانه هایی خانواده بسیار حرمت داشت.
بهرام مولایی در گفت گو با ایسنا اظهار نمود: طبق نظریات روان شناسان هیچ فردی نمی تواند از معماری و جلوه های آن فرار کند و معماری بر تفکر، توانایی های شناختی، ذهنی، جسمی و احساس افراد تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: مکانهای متعدد پیام های مختلفی را برای افراد به همراه دارند، گاهی اوقات بعضی از مکانها بار مثبت و منفی دارند؛ ازاین رو می توانند در تقویت احساس عزت نفس و رضایت افراد نقش داشته باشند.
مولایی ضمن اشاره به تاثیر عوامل مختلف در محیط و ایجاد آرامش برای افراد، اظهار داشت: پژوهشگران معتقدند زمانی افراد می توانند در محیط و مکانهای متعدد احساس آرامش و آسایش داشته باشند که عوامل مختلف مانند نور، گیاهان، مصالح استفاده شده، روش های ساخت و ساز، دما و شرایط هوا مطلوب باشد؛ چونکه تمام این موارد در رفاه و سلامت نقش دارند.
این روانشناس افزود: انسان ها در مقابل مسائل برداشت کلی دارند؛ اما حواس بر تفکر، احساسات و عملکرد تأثیرگذار است؛ اگر حواس با پیام های مثبت تحریک شود، می تواند اثر تقویت کننده و آرام بخش ایجاد نماید، ازاین رو محیط و فضا می تواند بر تفکر و الگوهای رفتاری تاثیر بگذارد و انگیزه، عملکرد و تمرکز را تقویت کند.
وی با اشاره به اینکه افراد در مکانهای متعدد احساسات متفاوتی را تجربه می کنند، اظهار داشت: اگر در محیطی احساس ناخوشایندی داشته باشیم، می تواند منجربه بی قراری، ناراحتی، حساسیت شدید، بی حالی و اضطراب شود.
مولایی خاطرنشان کرد: کارشناسان معتقدند معماری نادرست، همراه با سایر عوامل نامناسب، می تواند سبب ایجاد استرس، فرسودگی، ایجاد علایم روانی و بیماری های جسمی شود.
این روان شناس و مشاور خانواده با اشاره به اینکه تمایلات افراد و فرهنگ شهر های مختلف در این حوزه مؤثر است، اضافه کرد: پژوهش های گوناگونی در این حوزه انجام شده و برپایه نتایج این مطالعات افراد ترجیح می دهند در خانه هایی زندگی کنند که با فرهنگ گذشته همخوانی و مطابقت دارد؛ ازاین رو در شهر های ایران بناها و سکونت گاه های شهری با عنایت به این دو عامل طراحی می شوند و شهر های لرستان هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: در گذشته خانه های قدیمی طراحی جالب و جذابی داشتند، برای زن و مرد کوبه ای مجزا در نظر گرفته می شد، دالان های عریض و طویل، حیاط های بزرگ، اندرونی و بیرونی و پرده هایی که در ورودی منازل نصب می شد از این جریان حکایت داشت؛ به جهت اینکه حریم خانه از دید افراد غریبه مخفی بماند و در چنین خانه هایی خانواده بسیار حرمت داشت.

About Author