فست فود باز: به گزارش فست فود باز، نتیجه مطالعه گروهی از متخصصان انگلیسی نشان می دهد: نزدیکان افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند، امکان دارد آگاهانه یا ناآگاهانه این روند را مختل کنند.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا به نقل از یورونیوز، به قول متخصصان در دانشگاه «ساری» (University of Surrey) اعضای خانواده و دوستان افرادی که برای کاهش وزن تلاش می کنند به اشکال مختلف همچون کارشکنی، رفتارهای تغذیه ای و تبانی مانع از رسیدن آنها به هدف خود می شوند.

«جین اوگدن» – سرپرست گروه مطالعاتی در دانشگاه ساری – می گوید: کاهش وزن اغلب منجر به تغییراتی می شود که از افزایش اعتماد به نفس تا تغییر ساز و کار اجتماعی در روابط را در بر می گیرد. خیلی از افراد از این تغییرات خرسند نیستند و امکان دارد آگاهانه یا به صورت ناخودآگاه تلاش کنند تا کوشش های فرد برای کاهش وزن را ناکام بگذارند تا وضعیت به شکل فعلی باقی بماند.

او تاکید می کند که بررسی های بیشتری در این حوزه باید صورت بگیرد تا در آینده امکان گفتگو با خانواده و دوستان و تشویق آنها به پشتیبانی از تلاش فرد برای کاهش وزن وجود داشته باشد.

به گفته جین اوگدن، حمایت دوستان و اعضای خانواده از تلاشهای فرد برای کاهش وزن می تواند «ابزاری گرانبها» در این خصوص باشد این در حالیست که شماری از پژوهش های انجام شده نشان داده است که اعضای خانواده، دوستان و شرکای زندگی فرد امکان دارد در عمل با او تبانی کنند تا رفتارهایی که مانع از کاهش وزن می شود، ادامه پیدا کند.

About Author