بیشتر از ۶۰ قلم داروی درمان ناباروری زیر پوشش بیمه سلامت

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: بیشتر از ۶۰ قلم داروی درمان ناباروری زیر پوشش بیمه سلامت است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر رضا سعیدی در مورد پوشش خدمات درمان ناباروری، اظهار داشت: در بیمه سلامت ایران افزایش پوشش درمان ناباروری صورت گرفت تا تعداد افراد بیشتری از این خدمات بتوانند استفاده کنند، به صورتی که عنوان شد شرط در نظر گرفتن بیمه برای تمام افراد خانواده دارای مادر آبستن حذف شود. به عبارتی یک خانم آبستن می تواند به صورت انفرادی در خانواده از بیمه سلامت بهره مند شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴ میلیون زوج نابارور در کشور زندگی می کنند که نیازمند خدمات درمان هستند، اظهار نمود: پوششی که بیمه سلامت برای این افراد در نظر گرفته، ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری به صورت تعرفه دولتی و عمومی غیر دولتی در مراکز غیر طرف قرار داد صورت می گیرد، افراد دارای بیمه می توانند به صورت مستقیم از پوشش بیمه ای استفاده کنند؛ در غیر این صورت می توانند مدارک خویش را جهت دریافت هزینه ارائه نمایند.
وی ضمن اشاره به این که مراکز درمان ناباروری می توانند درخواست عقد قرداد با بیمه سلامت را مطرح کنند، خاطرنشان کرد: ۶۳ قلم دارو، ۵۶ نوع از آزمایشات و ۸ نوع از اقدامات در ارتباط با تصویربرداری برای درمان ناباروری با تعرفه دولتی زیر پوشش بیمه سلامت است. بیماران در صورت رفتن به مراکز غیر طرف قرارداد با بیمه سلامت باید هزینه ها را پرداخت کنند.
بنابر اعلام روابط عمومی پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، سعیدی با تکیه بر استفاده از نسخه نویسی الکترونیک در تجویز داروها و آزمایشات، اظهار نمود: امیدواریم که در آینده بتوان تعرفه های بخش خصوصی هم را پوشش داد.
رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: حدود ۱۳۰ مرکز درمان ناباروری طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند که پارسال نزدیک به ۵۰ هزار نفر خدمات در ارتباط با درمان ناباروری را در این مراکز دریافت نمودند، ضمن این که برای خدمات سرپایی بیمه سلامت پارسال به صورت تقریبی ۷۷۰ میلیارد تومان هزینه داشته است و نزدیک به ۱۶۷ هزار نفر هم هزینه های در ارتباط با زایمان را از بیمه سلامت دریافت نمودند.

About Author