رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح کرد ضرورت تأمین نان سالم بعنوان قوت غالب جامعه

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: با عنایت به این که نان قوت غالب جامعه است باید برای رفع چالش های آن اهتمام داشت و همه دستگاههای عضو شورایعالی و همینطور صنعت تولید نان از پیش تولید، مزرعه تا سفره در کنار یکدیگر برای تأمین نان سالم تلاش کنند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وزارت بهداشت، به دنبال تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در هفدمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، چهارمین جلسه کمیته فنی بهبود کیفیت نان با محوریت امکان سنجی تولید نان با آرد کامل در دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.
بهبود کیفیت و سلامت نان یکی از برنامه های اولویت دار در سند ملی است که با عنایت به بیانات رئیس جمهور در مورد تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی به طور جدی پیگیری شود.
دکتر محمد اسماعیل مطلق – رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: این دبیرخانه بر مبنای ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که وظایف قانونی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی را تعیین کرده است، مبحث بهبود کیفیت نان در زنجیره گندم، آرد و نان را در دستور کار فوری قرارداده است.
وی ادامه داد: با عنایت به این که نان قوت غالب جامعه است باید برای رفع چالش های آن اهتمام داشت و همه دستگاههای عضو شورایعالی و همینطور صنعت تولید نان از پیش تولید، مزرعه تا سفره در کنار یکدیگر برای تأمین نان سالم تلاش کنند.
مطلق با اشاره به اینکه شاید نیاز باشد برخی قوانین موجود بازبینی شوند، تصریح کرد: به هیچ عنوان موافق با اقدامات الزامی نیستیم و تولید نان کامل باید به صورت داوطلبانه باشد اما هر نوع نانی که تهیه می شود باید مطابق با اصول بهداشتی و قوانین تعریف شده کشور باشد تا تهدیدی، سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره نیاندازد.
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مثبتی در استان ها بخصوص استانهای مرکزی و قم در مورد تولید نان با کیفیت انجام شده است و سایر استان ها همچون خراسان رضوی، خوزستان و کرمانشاه هم درحال پیگیری تولید نان باکیفیت هستند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، به نقل از ایشان، از علل موفقیت برنامه نان کامل در استانهای مرکزی و قم مشارکت فعال استانداران، فرمانداران، روسای غله، صنعت، نانوایان و ایجاد مطالبه گری و فرهنگ سازی در جامعه است.
مطلق افزود: دبیرخانه های کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ها رابطین ما برای تسهیل در هماهنگی های بین بخشی هستند و استان ها می توانند از این ظرفیت برای پیشبرد برنامه های ارتقای کیفیت نان استفاده نمایند.

منبع:

About Author