لزوم رفع ناایمنی در مراکز درمانی شهر تهران

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، عضو شورای شهر تهران با تکیه بر این که رفع موارد ناایمنی ساختمان های درمانی بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: در هنگام بحران و بروز بلایا، این گونه اماکن باید باعث آرامش و رفع نگرانی شهروندان شوند نه این که خود معضلی برای شهر باشند.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، سوده نجفی در هشتادمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری که عصر امروز در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برگزار شد ضمن اشاره به نظام مند بودن ساختار سازمان آتش نشانی اظهار داشت: مجموعه آتش نشانی به مانند یک سازمان شبه نظامی است و با سایر سازمان های شهرداری تهران متفاوت می باشد و باید از لحاظ تأمین بودجه و اختیارات نگاه ویژه ای به آن شود.

وی افزود: بندهای مختلفی که در اجرای برنامه چهارم توسعه دیده شده بود تا حدود زیادی در سازمان آتش نشانی انجام شده و این مورد قابل تحسین است و آتش نشانی جزو معدود سازمان هایی است که روند خوبی را در پیش گرفته است.

نجفی با پشتیبانی از استخدام زنان آتش نشان تصریح کرد: این امر اقدام بسیار خوبی بود که در برنامه های سازمان آتش نشانی جای گرفت. حضور بانوان در موارد اورژانسی بسیار کارآمد خواهد بود و امیدوار هستیم در برنامه های استخدامی ظرفیتی برای بانوان آتش نشان در نظر گرفته شود.

وی در ادامه اظهار داشت: موضوعات در ارتباط با هوشمندسازی، خرید تجهیزات آتش نشانی، بیمه خودرو های عملیاتی آتش نشانی، آموزش مداوم آتش نشانان و بروزرسانی دانش آنها، برگزاری دوره های مشاوره و روانشناسی برای آتش نشانان و خانواده های آنان، معاینات ادواری پرسنل از مباحث مورد توجه شورای شهر است که باید با جدیت پیگیری شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: رفع موارد ناایمنی ساختمان های درمانی برای ما خیلی مهم است چونکه در هنگام بحران و بروز بلایا، این گونه اماکن باید باعث آرامش و رفع نگرانی شهروندان شوند نه این که خود معضلی برای شهر باشند.
ضرورت مدیریت علمی سازمان آتش نشانی
در ادامه این جلسه، مهدی بابایی، عضو دیگر شورای شهر تهران هم ضمن اشاره به اهمیت جلوگیری از حوادث اظهارکرد: اولویت ما در شورای شهر تهران پیشگیری و اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز حادثه و آتشسوزی است، چونکه با بررسی اتفاقات مختلف در می یابیم منشا بیشتر آتشسوزی های منزل مشابه است و ما باید هر چه بیشتر در این عرصه سرمایه گذاری نماییم.

وی اضافه کرد: حفظ جان و مال مردم و ایمنی آتش نشانان که در محل حریق و حادثه فعالیت می نمایند هم خیلی مهم است و باید از اقدامات فرهنگی و آموزشی در جهت پیشگیری بهره بگیریم و از ظرفیتهای سازمان صداوسیما و سایر رسانهها برای القای آموزه های فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شهر و شهروندان استفاده نماییم.

بابایی با تکیه بر این که سازمان آتش نشانی را باید به صورت علمی مدیریت کرد، اظهار داشت: همینطور لازم است که از پتانسیل مرکز آموزش آتش نشانی برای بهره وری بهتر و آموزش آتش نشانان تهران و سایر شهرها استفاده نماییم و اولویت ها رابرای آموزش داوطلبان و مردم بگذاریم. همینطور باید از ظرفیت خانه های دوام و داوطلبان در هنگام بروز حوادث استفاده نماییم و با هم به یک هم افزایی برسیم.

وی ضمن اشاره به پشتیبانی از تولید داخل در تأمین تجهیزات آتش نشانی اضافه کرد: برای تأمین تجهیزات باید از نخبگان و در جهت پشتیبانی از تولید داخل از تجهیزات ساخته شده داخل کشور استفاده نماییم.

منبع:

About Author