آیا غذای فرآوری شده با تغییر فشار خون ارتباط دارد؟

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، خراسان رضوی نتایج تحقیق جدید نشان داده است که سطوح فرآوری غذا بر تغییر فشار خون تأثیر می گذارد.
به نقل از مدیکال نت، در تحقیق جدیدی، محققان از پایش فشار خون سرپایی برای ارزیابی رابطه بین درجه غذای فرآوری شده مصرفی و تغییرپذیری فشار خون استفاده کردند. نتایج آنان نشان داده است که نسبت بالایی از غذاهای فرآوری شده در رژیم غذایی با افزایش تغییرات فشار خون و افت شدید شبانه ارتباط مثبت دارد. در مقابل، مصرف غذای فرآوری نشده و حداقل فرآوری شده، نوسانات فشار خون را بین روز و شب کم کرد.
پر فشار خونی و سلامت قلب و عروق
فشار خون بالا یک مشکل بهداشتی جهانی است که برآورد می شود ۳۱.۱ درصد از انسان ها را تحت تأثیر قرار دهد و با افزایش مداوم فشار خون مشخص می شود. نتایج تحقیقات نشان داده که فشار خون بالا عامل اصلی ۵۰ درصد سکته های مغزی و بیماری های عروق کرونر قلب در سراسر دنیا است. این مورد با عوامل غیر قابل تغییر مانند ژنتیک و سن، عوامل قابل تغییر مانند سبک زندگی و انتخاب های غذایی مرتبط می باشد.
از میان خیلی از ابزارهای موجود برای اندازه گیری فشار خون و فشار خون بالا، پایش فشار خون سرپایی بعنوان دقیق ترین و آموزنده ترین در نظر گرفته می شود. برخلاف نمونه های مشابه خود در زمینه ثبت لحظه ای، پایش فشار خون سرپایی می تواند تغییرات روزانه را اندازه گیری و ثبت کند.
ازاین رو محققان می توانند از پایش فشار خون سرپایی برای ارزیابی کاهش فشار خون شبانه، افزایش فشار خون صبحگاهی و تغییرپذیری فشار خون استفاده نمایند که همه آنها به صورت دقیق خطر قلبی عروقی را پیشبینی می کنند.
نتایج تحقیقات قبلی تلاش در ارزیابی رابطه بین پردازش مواد غذایی و سلامت عمومی داشته است. نوا، یک سیستم طبقه بندی مواد غذایی بر مبنای درجه فرآوری، ابزار ارزشمندی برای این مطالعات است با این وجود، ارتباط بین پردازش مواد غذایی و فشار خون بالا همچنان مبهم است.
تحقیق حاضر نشان دهنده نخستین استفاده از داده های پایش فشار خون سرپایی در قالب نوا برای توضیح دادن تاثیر مصرف غذای فرآوری شده بر سلامت قلب و عروق است.
محققان اندازه گیری های پایش فشار خون سرپایی را از شرکت کنندگان در مطالعه طولی سلامت بزرگسالان برزیل جمع آوری کردند. از ۱۶۶۰ شرکت کننده ای که اندازه گیری های پایش فشار خون سرپایی را انجام دادند، ۸۴۵ نفر حائز شرایط نبودند و از تحلیل و بررسی حذف شدند.
۸۱۵ نفری که در این تحقیق شرکت نمودند بین سنین ۳۵ تا ۷۰ سال بودند و به صورت مساوی بین شرکت کنندگان مرد (۳/۴۹ درصد) و زن (۷/۵۰ درصد) تقسیم شدند.
محققان داده های پایش فشار خون سرپایی را هر ۲۰ دقیقه در طول روز (۶ بامداد تا ۱۱ پس از ظهر) و هر ۳۰ دقیقه در طول شب (۱۱ پس از ظهر تا ۶ صبح) جمع آوری کردند. این داده ها با یک پرسشنامه چند بعدی بسامد غذا تکمیل که در آن مصرف غذا و نوشیدنی شرکت کنندگان در خلال ۱۲ ماه به ثبت رسید.
شرکت کنندگان علاوه بر این، دفترچه ثبت روزانه حاوی زمان خواب و بیداری را تهیه و عرضه کردند. دانشمندان از این داده ها برای تخمین تغییرپذیری فشار خون، کاهش شبانه و افزایش ناگهانی صبحگاهی پیش از بیداری استفاده کردند.
غذای مصرف شده بر مبنای استاندارد طبقه بندی نوا به سه نوع، غذاهای فرآوری شده، غذاهای فرآوری نشده یا حداقل فرآوری شده و مواد پختنی و غذاهای فوق فرآوری شده دسته بندی شدند.

یافته های تحقیق
بیشتر شرکت کنندگان افراد سفیدپوست خودخوانده بین ۴۵ تا ۵۴ سال بودند. بیشتر آنان در سطح فوق لیسانس یا بالاتر تحصیلات عالی داشتند و به بالاترین سطح درآمد برزیل تعلق داشتند. فعالیت بدنی کلی در شرکت کنندگان کم بود و تنها ۲۸ درصد از آنان در سطوح متوسط تا زیاد فعالیت بدنی داشتند.
استعدادهای ژنتیکی و محیطی برای فشار خون بالا در خیلی از شرکت کنندگان پیدا شد، به صورتی که ۷۰ درصد سابقه خانوادگی فشار خون بالا و ۳۱ درصد از داروهای ضد فشار خون در طول مدت تحقیق استفاده می کردند.
مطابق با برآوردهای قبلی، نسبت مصرف غذا در بین شرکت کنندگان در غذاهای فرآوری نشده یا حداقل فرآوری شده و مواد پختنی (۶۳.۱ درصد) و بعد از آن غذاهای فوق فرآوری شده (۲۴.۸ درصد) و غذاهای فرآوری شده (۱۰.۸درصد) کمترین مصرف را داشت. شرکت کنندگان مرد، غذاهای فرآوری شده بیشتری نسبت به سایر افراد نمونه مصرف کردند.
تحلیل و بررسی نتوانست ارتباط بین دسته مواد غذایی مصرف شده و افزایش فشار خون صبحگاهی را نشان دهد. در مقابل، مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده با تغییرات فشار خون بالاتر و احتمال بیشتر کاهش شدید فشار خون شبانه مرتبط بود.
تنظیم برای متغیرهای مخدوش کننده، همچون سن، جنس، نژاد، تحصیلات، سابقه ژنتیکی، یا درآمد، اعتبار آماری این نتایج را تغییر نداد.
توضیح احتمالی برای این ارتباط مثبت، ترکیب تغذیه ای این غذاهاست چونکه فرایند تولید غذاهای فرآوری شده سبب از دست دادن نهایی آب می شود، علاوه بر آن افزودن شکر، روغن و اغلب سدیم بعنوان یک عامل خطرزای افزایش فشار خون و پر فشار خونی شناخته می شود که غذای اصلی را به منبعی از مواد غذایی که با نتایج بدتر سلامتی همراه می باشد، تبدیل می کند.
از آنجاییکه نشان داده شده است که تغییرپذیری فشار خون به صورت مستقل بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر را پیشبینی می کند، این نتایج جهت کمک به اطلاع بشر از مزایای مصرف غذاهای فرآوری نشده یا حداقل فرآوری شده و مواد پختنی نسبت به غذاهای فرآوری شده ضروری هستند.
در حالیکه پایش فشار خون سرپایی به شکل گسترده ای بعنوان دقیق ترین ابزار برای اندازه گیری فشار خون پذیرفته شده، محدودیت اصلی آن در هزینه های در ارتباط با استفاده آن نهفته است و مطالعات آینده با حجم نمونه های بزرگ امکان دارد نیاز داشته باشند که این نقص را در اوایل طرح تحقیق خود در نظر بگیرند.

نتیجه گیری
این یافته ها نخستین شواهدی را عرضه می دهند که نشان دهنده ارتباط مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده با افزایش تغییرات فشار خون، بخصوص در ساعات شبانه است و به مضرات مصرف غذاهای فرآوری شده اشاره دارد و اهمیت انتخاب سبک زندگی و رژیم غذایی در سلامت قلب و عروق را تقویت می کند.
نتایج ما همینطور نشان داد که بر خلاف انتظارات، مصرف غذاهای فرآوری نشده به صورت معکوس با الگوی عدم کاهش و افت شدید ارتباط دارد.
محققان نتوانستند به اندازه کافی این درهم آمیختگی را توضیح دهند که امکان دارد مسیر را برای تحقیقات آینده در مورد مواد غذایی فوق فرآوری شده هموار کند و به معرفی روش های پردازش جدیدی کمک نماید که خواص مفید غذا را حفظ می نماید.
یافته های این تحقیق در مجله the Nutrition، Metabolism & Cardiovascular Diseases انتشار یافته است.

منبع:

About Author