فست فود باز: به گزارش فست فود باز، عضو شورایعالی نظام پزشکی از تهیه سند استراتژیک گردشگری سلامت اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، علی دباغ در اینباره اظهار داشت: کیفیت بالای خدمات پزشکی در ایران و همینطور تعرفه خدمات پزشکی نسبت به دنیا و حتی کشورهای منطقه یک مزیت و فرصت طلایی به حساب می آید و آورده بسیار خوبی را برای ما خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی داریم که بر مبنای آمار و ارقام موجود ۷۰ درصد از این تخت ها به صورت متوسط اشغال است اضافه کرد: تقریبا ۴۵ هزار تخت خالی داریم، اگر متوسط اقامت بیمار در تخت را پنج روز در نظر بگیریم هر تخت قابلیت پذیرش ۸۰ تا ۹۰ بیمار را در سال دارد بدون این که بخواهیم تخت و امکانات قابل توجهی را اضافه نماییم.
عضو شورایعالی نظام پزشکی، گردشگری سلامت را در رونق اقتصاد کشور بسیار مؤثر دانست و در عین حال اظهار داشت: هر بیمار می تواند برای کشور ما یک مبلّغ باشد.
عضوشورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه سند استراتژیک گردشگری سلامت درحال تهیه است اظهار داشت: وزارت خانه های بهداشت، میراث و گردشگری و امور خارجه و سایر نهادهای ذی ربط باید به یک زبان مشترک برسند و این زبان مشترک را در چارچوب اهداف عددی مطرح کنند.
وی تبلیغات مناسب در خارج از کشور و تنظیم زیرساخت های نرم افزاری در داخل را دو مبحث مهم در رونق حوزه گردشگری سلامت برشمرد.

منبع:

About Author