برداشتن غده تیموس پیش زمینه مبتلاشدن به سرطان است

فست فود باز: فست فود باز: خراسان رضوی نتایج تحقیقی نشان میدهد که غده تیموس نقش مهمی در سلامت بزرگسالان ایفا می کند.
به گزارش تک اکسپلوریست، تحقیق جدید یافته های به راستی اعجاب انگیز در مورد قسمتی از بدن ما به نام تیموس کشف کرده است. این تحقیق نشان داده است که غده تیموس که قبل از این تصور می شد بیشتر در دوران کودکی مهم می باشد، در بزرگسالی نیز نقش مهمی ایفا می کند.
تصور می شود که غده تیموس که سلول های ایمنی را در دوران نوزادی و کودکی می سازد، در بزرگسالان کار نمی کند و گاهی اوقات حین جراحی قلب خارج می شود اما نتایج تحقیقات جدید از بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا نشان میدهد که تیموس برای بزرگسالان نیز ضروری و ممکنست به پیش گیری از سرطان و بیماریهای سیستم ایمنی کمک نماید.
پژوهشگران ۱۱۴۶ بزرگسالی را که تیموس آنان حین جراحی برداشته شده بود مورد بررسی قرار دادند و آنان را با ۱۱۴۶ بزرگسال مشابه که بدون برداشتن تیموس جراحی قلب انجام داده بودند، مقایسه کردند. پژوهشگران تعداد افراد مبتلا به سرطان، یا مرگ در هر گروه را بررسی کردند. آنان همین طور خون و سلول های ایمنی تعدادی از بیماران را آنالیز کردند تا چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن بیماران را ببینند.
نتایج تحقیق پنج ساله نشان داد، در افرادی که تیموس برداشته شده بود، نسبت به افرادی که این کار را انجام ندادند، میزان مرگ ومیر بالاتری ثبت شد(۸.۱ درصد در مقابل ۲.۸ درصد) که خطر مرگ بدون تیموس را حدود سه برابر بیشتر می کرد. علاوه بر این، افرادی که تیموس آنان برداشته شده بود در مقایسه با افرادی که تیموس آنان برداشته نشده بود به سرطان مبتلا شدند(۷.۴ درصد در مقابل ۳.۷ درصد) که خطر مبتلاشدن به سرطان را دو برابر می کند.
دکتر دیوید تی اسکادن، محقق اصلی این تحقیق بر اهمیت تیموس برای سلامتی اصرار کرد و هشدار داد که حذف آن بطور قابل توجهی خطر مرگ و سرطان را بیشتر می کند و سفارش کرد که در برداشتن تیموس در حین جراحی احتیاط کنید. تحقیق دیگری نرخ مرگ ومیر بالاتری را در میان بیماران فاقد تیموس در مقایسه با متوسط جمعیت (۹.۰ درصد در مقابل ۵.۲ درصد)، با افزایش مرگ ومیر در رابطه با سرطان (۲.۳ درصد در مقابل ۱.۵درصد) نشان داد.
اسکادن و گروه تحقیقاتی وی دریافتند که در تحقیق خود، خطر کلی بیماری خودایمنی تفاوت زیادی بین گروه هایی از بیمارانی که تیموس خودرا برداشته اند و بیمارانی که این کار را انجام نداده اند، نشان نمی دهد. با این وجود، زمانی که آنان به بررسی بیمارانی پرداختند که پیش از جراحی عفونت، سرطان یا بیماری خودایمنی داشتند، تفاوت وجود داشت. بعد از حذف این بیماران، آنان مشاهده نمودند که ۱۲.۳ درصد از بیماران تیمکتومی به بیماری خودایمنی مبتلا شدند، در صورتیکه ۷.۹ درصد از گروه کنترل گرفتار بیماری خودایمنی شدند که این خطر را برای بیماران تیمکتومی ۱.۵ برابر بیشتر می کند.
در بخش دیگری از این تحقیق، جایی که موارد در رابطه با سیستم ایمنی در بعضی از بیماران اندازه گیری شد، پژوهشگران دریافتند افرادی که تیموس آنان را برداشته بودند، سلول های ایمنی جدید کمتری تولید می کردند و مولکول های پیش التهابی بیشتری در خونشان در مقایسه با افرادی که این کار را انجام ندادند، داشتند.
هدف اسکادن و همکارانش بررسی چگونگی تأثیر سطوح مختلف عملکرد تیموس در بزرگسالان و سلامت افراد است. آنان می خواهند دریابند که آیا قدرت فعالیت تیموس، نه فقط حضور آن، به سلامت کلی بهتر مرتبط می باشد یا خیر.
در نتیجه، این تحقیق نقش اساسی تیموس را در سلامت بزرگسالان، همچون پیش گیری از سرطان و شاید دفاع از بیماری خودایمنی برجسته می کند. حذف تیموس با افزایش ریسک مرگ و سرطان مرتبط بود. درک تأثیر فعالیت تیموس بر سلامت می تواند به راهبردهای پیش گیری از بیماری و تصمیمات پزشکی بهتر منجر شود.

About Author