به گزارش فست فود باز، معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره ی عاقبت استخدام ۱۲ هزار نیروی پرستاری اظهار داشت: با وجود این که قرار بود آزمون استخدامی تیرماه یا مردادماه برگزار شود، به سبب لزوم هماهنگی های بین دستگاهی، با بروز تاخیر در برگزاری آزمون روبه رو شده ایم.
دکتر عباس عبادی در گفت و گو با ایسنا، درباب آخرین اخبار از استخدام پرستاران، اظهار داشت: ظرفیتی که سازمان امور اداری و استخدامی برای استخدام های وزارت بهداشت امسال در نظر گرفته است برای همه گروههای حوزه سلامت ۲۵ هزار نفر بود که عموما بین ۴۵ تا ۵۰ درصد سهمیه حوزه پرستاری است که تقریباً ۱۲ هزار نفر پرستار جذب خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از تعداد یاد شده نزدیک به ۹۰۰۰ نفر کارشناس پرستاری در عرصه درمان هستند و مابقی در سایر حوزه ها مانند پیش بیمارستانی، بهداشت و… جذب خواهند شد.
او درباب زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، توضیح داد: در سنوات گذشته بعد از گرفتن مجوزهای لازم، مسئولیت برگزاری آزمون با وزارت بهداشت بود اما، امسال سازمان امور استخدامی هم ورود کرده است و با وجود این که قرار بود آزمون تیر یا مردادماه اجرا شود به سبب لزوم هماهنگی های بین دستگاهی با بروز تاخیر در برگزاری آزمون روبه رو شده ایم.
عبادی اشاره کرد: بعد از برگزاری آزمون، پرستاران وارد پروسه گزینش می شوند که ۴ تا ۶ هفته زمان می برد و امیدواریم تا قبل از روز پرستار این فرایندها صورت گیرد تا شرمنده همکاران نشویم.
وی با اعلان اینکه هم اکنون میانگین کشوری پرستار به تخت ۰.۹۵ است، اشاره کرد: در بعضی مناطق این عدد از ۰.۶ تا ۱.۲ متغیر است؛ اما استاندارد ما ۱.۸ است که فاصله قابل توجهی با تعداد موجود دارد.

About Author